Menu
Maak gebruik van SCOOR-gecertificeerd instituut voor scholing OR

De Stichting van de Arbeid heeft werkgevers, HR afdelingen en medezeggenschapsorganen gevraagd om voor scholing van hun ondernemingsraad gebruik te maken van een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut. Het verzoek staat in een brief (.pdf) die de Stichting van de Arbeid heeft opgesteld. De VCP doet een oproep om in cao´s een passage op te nemen over gebruikmaking van door SCOOR gecertificeerde instituten.

Gezonde arbeidsverhoudingen
Een goed ontwikkelde medezeggenschap draagt bij aan gezonde en stabiele arbeidsverhoudingen. Dat versterkt weer bedrijven, sectoren en dus ook de Nederlandse economie. Volgens de Stichting van de Arbeid is scholing een belangrijke randvoorwaarde om een lidmaatschap van de OR of personeelsvertegenwoordiging tot een succes te maken.

Aanbeveling voor Cao-partijen
Al eerder vroeg de VCP haar aangesloten organisaties gebruik te maken van SCOOR-gecertificeerde instituten bij de scholing van OR-leden, naar aanleiding van een eerdere oproep over sectorale sociale partners vanuit de Stichting van de Arbeid.

Een concrete cao-tekst staat hieronder en kan desgewenst door cao-partijen worden overgenomen.

Partijen bij deze cao hechten grote waarde aan goed ontwikkelde medezeggenschap in bedrijven. Dit draagt bij aan gezonde en stabiele arbeidsverhoudingen die de sectoren van de Nederlandse economie versterken. Goede inbreng van leden van de ondernemingsraad vergt scholing. Dit geldt voor kennis van de WOR, van actuele thema’s als sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, maar ook voor het aanleren van vaardigheden die OR-leden nodig hebben om van het OR-werk een succes te maken.
Daarom roepen partijen werkgevers en ondernemingsraden op voor scholing van de ondernemingsraad gebruik te maken van een door SCOOR (Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden) gecertificeerd opleidingsinstituut. Daarmee weten werkgevers en ondernemingsraden dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

Stichting SCOOR
Stichting SCOOR is in 2013 opgericht, met als belangrijkste taak het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen voor ondernemingsraden. Aanleiding hiervoor was het advies van de Sociaal Economische Raad in 2011 om een nieuw systeem voor de scholing en vorming van leden van ondernemingsraden te ontwikkelen. De bewaking van de kwaliteit hiervan werd daarbij als belangrijk element genoemd. Stichting SCOOR verricht haar taak van bewaken door middel van het certificeren van OR-opleidingsinstituten.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws