Menu

Donderdag 10 oktober besprak de Tweede Kamer de hoofdlijnennotitie van de Participatiewet. In deze notitie maakt staatssecretaris Klijnsma van SZW onderscheid tussen werknemers met een beperking die onder het wettelijk minimumloon (WML) vallen, en diegene die, met bijvoorbeeld een werkplekaanpassing, prima een modaal inkomen zouden kunnen verdienen. Deze laatste groep valt volgens de notitie niet onder doelgroep van de baangarantie. De MHP vindt dit kwalijk en is van mening dat alle mensen met een arbeidshandicap onder deze doelgroep moeten vallen.

In de hoofdlijnennotitie van staatssecretaris Klijnsma vallen alleen werknemers die minder dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, eventueel door persoonlijke ondersteuning van een jobcoach, onder de baangarantie. Werknemers die met behulp van een werkplekaanpassing, vervoersvoorziening, braillecomputer of doventolk zelfstandig een hoger inkomen kunnen verdienen, worden niet onder deze doelgroep geschaard. Zodoende wordt er een onwenselijk onderscheid gemaakt tussen verschillende werknemers met een beperking.

De MHP is van mening dat alle mensen met een arbeidshandicap onder de baangarantie moeten vallen. Om die reden pleit de MHP ervoor om de doelgroep die aanspraak kunnen doen op ondersteunende voorzieningen uit te breiden naar alle mensen met een arbeidshandicap.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws