Menu
Maand van de medezeggenschap van start

November is de maand van de medezeggenschap. De VCP maakt graag gebruik van dit momentum om het belang van goede medezeggenschap nog eens een keer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

Belang van medezeggenschap
Medezeggenschap is een belangrijk recht van werknemers. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op besluiten en de gang van zaken bij hun werkgever. Dat leidt tot evenwichtige besluitvorming en duurzame arbeidsverhoudingen. Juist in een krappe arbeidsmarkt is dat essentieel en draagt het bij aan binding van de werknemers aan de organisatie. Tegelijk krijgt een onderneming zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer. De VCP is actief betrokken bij SER-adviezen en aanbevelingen die medezeggenschap moeten bevorderen.

Naleving van de WOR

Daarnaast is ook simpelweg naleving van belang. Al jaren loopt het aantal werkgevers met meer dan 50 werknemers dat geen OR heeft terug en dat is zorgelijk. “Werkgevers moeten zich serieus inspannen om aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) te voldoen. Medezeggenschap mag geen loze letter zijn, aldus de VCP”. De VCP heeft hier bij de politiek ook geregeld aandacht voor gevraagd, nu de naleving terugloopt, maar steeds meer wettelijke taken bij de OR worden belegd. De VCP kijkt uit naar het nieuwe nalevingsonderzoek dat periodiek door SZW wordt gedaan. Indien de nalevingscijfers verder teruglopen zullen er verregaandere stappen moeten worden gezet.

Diverse activiteiten in het land
Verschillende partijen uit het MZ-netwerk geven interessante workshops en sessies waaraan men kan deelnemen en ervaringen kan uitwisselen. Kijk op de website voor het hele programma: https://november-mz-maand.nl/.

Goede samenwerking tussen OR en vakbond
Enige tijd geleden hebben de drie vakcentrales op initiatief van de VCP gewerkt aan een brochure hoe goede medezeggenschap in samenwerking met vakbonden vorm te geven. In de brochure worden concrete tips en aanbevelingen gegeven. In het kader van de maand van de medezeggenschap brengt de VCP deze brochure nog eens onder de aandacht van OR’en en haar aangesloten vakorganisaties.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws