Menu
Medezeggenschap: fusie SCOOR en RMZO

Twee organisaties die zich bezighouden met de kwaliteit van de opleidingen voor medezeggenschap hebben hun krachten gebundeld. Per 1 juli zijn de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het register voor Medezeggenschapsopleiders (RMZO) samengevoegd tot de Stichting SCOOR-RMZO. SCOOR was het keurmerk voor opleidingsbureaus van ondernemingsraden en RMZO was het keurmerk voor de opleiders en adviseurs van ondernemingsraden. Het nieuwe keurmerk is er sinds 1 juli voor alle opleiders in de medezeggenschap. Dit is een goede stap voor de verbreding en verbetering van de kwaliteitsontwikkeling van medezeggenschap, aldus de VCP. De VCP roept haar aangesloten organisaties op gebruik te maken van opleiders en opleidingsbureaus met dit keurmerk.

Maak gebruik van het SCOOR-RMZO keurmerk in de cao
Wanneer er sprake is van een SCOOR-RMZO keurmerk weten OR-leden dat de OR-trainingen en cursussen en nu ook de opleiders/trainers aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. De VCP, die tot aan de fusie deel uit maakte van het bestuur van SCOOR in de persoon van Klaartje de Boer, adviseerde haar leden eerder al om gebruik te maken van SCOOR-gecertificeerde instellingen en dit op te nemen in de cao’s. Een voorbeeldtekst hiertoe is hier te vinden. Daarmee weten werkgevers en ondernemingsraden dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

Zet kwaliteit van medezeggenschap centraal
Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en van opleiders in een kwaliteitsregister. Zo weten ondernemingsraden en bestuurders van ondernemingen dat deze bureaus en opleiders garant staan voor kwalitatief goede cursussen en trainingen. De krachtenbundeling betekent dat de kwaliteitsbevordering van opleidingen in de medezeggenschapsmarkt efficiënter is georganiseerd. In de loop van deze zomer wordt de nieuwe website van SCOOR-RMZO gelanceerd.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws