Menu
Meer aandacht nodig voor armoede onder kinderen van werkende ouders

De Vakcentrale voor professionals (VCP) wil dat er meer aandacht komt voor armoede onder kinderen van werkende ouders. Zelfs mensen met een middeninkomen kampen soms met structurele tekorten, zoals naar voren komt in een SER-advies waaraan de vakcentrale heeft meegewerkt. Het SER-rapport laat zien dat werken niet altijd loont door de armoedeval. De VCP pleit voor een forse lastenverlichting voor de middengroepen, nu daar meer ruimte voor is op de overheidsbegroting.

Middengroepen
De afgelopen jaren zijn mensen met een middeninkomen keer op keer geraakt door forse bezuinigingen, die noodzakelijk waren door de economische crisis. Het kabinet Rutte II heeft wel stappen gezet om hun positie te verbeteren, maar volgens de VCP is er nog veel meer nodig. “Veel mensen zitten nog op de blaren en snakken naar meer bestedingsruimte”, zegt voorzitter Nic van Holstein.

Kleine nettoverschillen
Het SER-rapport ‘Opgroeien zonder armoede’ laat zien dat ook mensen met een baan te maken kunnen hebben met financiële tekorten. Modale kostwinners met twee kinderen houden niet veel meer over dan mensen op bijstandsniveau, soms zelfs minder. Dat komt doordat ze belastingtechnisch slecht af zijn en niet meer in aanmerking komen voor toeslagen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Daar komt bij dat mensen met een middeninkomen relatief hoge woonlasten hebben en geen beroep kunnen doen op lokale regelingen. Dat alles scheelt al snel honderden euro’s per maand.

Marginale druk
Uit het SER-rapport blijkt dat Nederland 219.000 kinderen telt met werkende ouders. Dat is meer dan de helft van het totale aantal arme kinderen. In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het om kinderen van wie de ouders in loondienst werken, van de rest werken de ouders in deeltijd of zelfstandig of als zzp-er. Een armoedeval komt vaak voor bij werkenden, door een hoge marginale druk rond het minimumniveau en tussen het minimumloon en bovenmodaal. ‘’Het is belangrijk dat mensen normale arbeidscontracten krijgen waarbij ze kunnen rekenen op duurzaam werk en inkomen’’, aldus Nic van Holstein.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws