Menu

Gelukkig houdt de dalende trend van het aantal faillissementen aan. Toch gaan er iedere maand honderden bedrijven failliet met alle gevolgen van dien voor werknemers. De VCP vraagt meer aandacht voor pensioengevolgen voor werknemers bij een faillissement. Een faillissement leidt vaak tot een pensioenbreuk of tot het wegvallen van de dekking van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Een faillissement kan niet alleen nu tot financiële problemen leiden, maar ook straks als iemand met pensioen gaat. Dit geldt wanneer een persoon via zijn werkgever binnen de tweede pijler (aanvullend) pensioen opbouwt. Het faillissement van de werkgever betekent namelijk niet alleen dat het salaris niet meer wordt betaald, de betaling van de pensioenpremie stopt en daardoor stopt ook de pensioenopbouw. Voor het pensioen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden kan het zelfs betekenen dat de persoon of, bij overlijden, zijn of haar nabestaanden, het recht op een uitkering verliezen. Daar in de praktijk het nabestaandenpensioen steeds vaker op risicobasis wordt verzekerd en de dekking bij einde dienstverband stopt, zijn de risico’s des te groter. Dit wil de VCP vermijden en vraagt hierom aandacht voor deze situaties.

Het faillissement van een werkgever zal dus vaak leiden tot een breuk in de pensioenopbouw of tot het wegvallen van de dekking van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. De VCP adviseert werknemers die te maken krijgen met een surseance van betaling of een faillissement, om de gevolgen van deze pensioenbreuk snel in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Mist de financiële mogelijkheden beschikbaar zijn, kan iemand bijvoorbeeld soms (vaak onder voorwaarden) de pensioenopbouw vrijwillig (en dus zelf betaald) voortzetten. Hiervoor dient een werknemer contact op te nemen met de pensioenuitvoerder en te vragen naar de mogelijkheden. Onder voorwaarden is het ook soms mogelijk van het UWV een uitkering te krijgen en een vergoeding voor de gemiste pensioenpremie over maximaal één jaar. Klik hier voor meer informatie.

Bron: De Nationale Beeldbank / Simone van den Berg

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws