Menu
Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden

Hoe werkt de corona-crisis door op de werkvloer? We vragen het aan onze eigen professionals. Van de CMHF: Aleid Ringelberg, coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Gezond en Veilig werken bij het ministerie van SZW, voorzitter van de sector Rijk bij de CMHF.

Balans

‘’Als beleidsmedewerker houd ik me met name bezig met bedrijfsartsen en beleidsontwikkeling, denk daarbij aan zaken als loondoorbetaling bij ziekte en privacy. Ik heb nu ook te maken met de corona-crisis: ik krijg bijvoorbeeld de vraag of een werkgever bij zijn werknemers aan de poort de temperatuur mag meten, en of bedrijfsartsen al dan niet gegevens van werknemers mogen delen rond de ziekte. In beginsel mag dit niet maar deze crisis laat wel zien dat je balans moet zien te houden tussen veiligheid aan de ene kant en grondrechten van de werknemer aan de andere.

Het moet allemaal landen

Ik werk nu thuis, vergaderen doen we in principe online. Dat geldt ook voor de ondernemingsraad, waar ik voorzitter van ben. Dat is wel even wennen, want normaal zitten we met elkaar aan tafel. Het is voor iedereen nieuw deze situatie, het moet allemaal landen. Via onze dienstleiding krijgen we dagelijks bericht en worden we op de hoogte gehouden over de richtlijnen van het RIVM. We hebben ook verschillende werk-apps, ook voor ons eigen wel en wee. We worden gestimuleerd om onze ervaringen met elkaar te delen, ook persoonlijke. En dat moet ook: uiteindelijk moeten we zo gezond mogelijk zien te blijven.

Nieuwe werkwijze

Deze crisis doet je als professional beseffen hoe druk we met alles zijn. Misschien komen we wel uit op een nieuwe werkwijze met minder reizen, meer thuiswerken en andere manier van communiceren onderling. De komende jaren zou er beleidsmatig ook nog meer aandacht voor mogen komen voor het voorkomen van blootstelling aan ziektekiemen en voor thema’s als vaccins, persoonlijke beschermingsmiddelen en veilig en gezond werken. Natuurlijk was er al veel aandacht voor bij bedrijven en zeker in de gezondheidszorg, maar dit geeft wel een enorme impuls. We zijn toch heel erg veel bezig met arbeidsvoorwaarden en minder met arbeidsomstandigheden. In deze crisis gaat het echt om arbeidsomstandigheden, daar kunnen de we komende jaren nog heel veel aan doen.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws