Menu
Meer aandacht voor beroepskwaliteit in sociaal-economisch overleg

De aanwezige professionals tijdens het VCP-symposium, met als thema ‘Professionaliteit en Beroepseer’ van 14 oktober jl., waren eensgezind dat de kwaliteit en de inhoud van het werk een belangrijk thema binnen het sociaal-economische overleg verdient. Vakorganisaties zouden sterker moeten opkomen voor beroepskwaliteit naast de primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden.

Deze conclusie werd getrokken naar aanleiding van een presentatie van Stichting Beroepseer. In de presentatie en aanvullende workshop kwam naar voren dat professionals op zoek zijn naar zinvol werk. Voor professionals zijn de belangrijkste ingrediënten van zinvol werk, in deze moderne tijd: maatschappelijk doel, moreel juist, plezier in presteren, autonomie, erkenning en positieve relaties. Dit om de machteloosheid, zinloosheid of sociale isolatie die werknemers in hun werk tegen kunnen komen tegen te gaan.

De aanwezige vakverenigingen onderschreven daarbij het pleidooi van Stichting Beroepseer om eigenwaarde, beroepstrots en beroepseer, op de agenda te zetten. Dit thema moet bespreekbaar worden gemaakt tussen werkgever en werknemer, maar zonder het te koppelen aan het arbeidsvoorwaardenoverleg. De behoefte aan ruimte voor beroepskwaliteit wordt steeds groter onder professionals. Vakverenigingen, georganiseerd rondom bedrijf en beroep, hebben hierbij een voorsprong om dit te organiseren voor haar leden.

Foto: Thijs Jansen van Stichting Beroepseer (fotograaf: Dirk Hol)

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven