Menu
Meer aandacht voor (young) professionals met een arbeidsbeperking

De Stichting Studeren en Werken Op Maat (SSWOM) wordt bijzonder lid van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) per 1 mei a.s. De VCP wil zich zo inzetten voor (young) professionals met een arbeidsbeperking die meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. “De baangarantie uit het Sociaal Akkoord moet ook gelden voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten, die meer kunnen verdienen dan het minimum”, aldus VCP-duovoorzitter Reginald Visser. Bart de Bart, oprichter en voorzitter van SSWOM, geeft aan dat “het bizar is dat het wel of niet krijgen van een vinkje in de baangarantie direct negatieve gevolgen kan hebben op de positie van een professional met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Alle professionals, ongeacht een beperking, zouden dezelfde kansen op de arbeidsmarkt moeten krijgen.”

In het Sociaal Akkoord is afgesproken 100.000 banen voor werknemers met een arbeidsbeperking te creëren. De overheid heeft daarbovenop toegezegd 25.000 banen voor deze doelgroep te realiseren. De VCP, alsmede de SSWOM, onderschrijven de doelstelling van het Sociaal Akkoord voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook als je niet het vinkje voor de baangarantie hebt, dient een professional met een arbeidsbeperking gelijke kansen op de arbeidsmarkt te hebben. Een te grote focus op de strikte doelgroep zet ten onrechte werknemers met een minimumloon of hoger buitenspel.

Naast het meer aandacht creëren voor deze doelgroep ondersteunt SSWOM ook (young) professionals met een arbeidsbeperking naar een baan. De VCP ziet dit als een kans voor de aangesloten organisaties expertise binnen te halen om professionals met een arbeidsbeperking via cao-afspraken aan het werk te krijgen. VCP Young Professionals zal daarnaast ook op landelijk niveau aandacht voor deze groep vragen.


Toelichting Participatiewet
De Participatiewet, die per 1 januari 2015 is ingevoerd, heeft als doel om meer mensen, ook die met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Gemeenten hebben instrumenten, zoals loonkostensubsidie, om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De groepen die in de Participatiewet onder de baangarantie vallen, zijn:
• Mensen met een arbeidsbeperking die voor arbeidsondersteuning een beroep doen op de gemeente en die naar het oordeel van UWV niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen.
• Mensen met een Wsw-indicatie.
• Mensen die in de Wajong zitten, ook hogeropgeleiden, tenzij na de herbeoordeling vaststaat dat de Wajonger volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws