Menu
Meer agressie op werkvloer tegen zorgprofessionals

De coronacrisis- en maatregelen zorgen ervoor dat een grote groep zorgprofessionals meer agressie ervaart op de werkvloer. Maar liefst 60% geeft dit aan in een peiling onder zo’n 1200 leden van NU’91, via CMHF aangesloten bij de VCP. Waar aan het begin van de coronacrisis veel waardering en respect was voor zorgprofessionals moeten ze het nu vaak ontgelden door scheldpartijen. 24% geeft zelfs aan dat ze te maken hebben met dreigementen en fysiek geweld. Vaak voortkomend uit onbegrip als familie of naasten worden aangesproken op het niet naleven van de coronarichtlijnen.

Niet toelaatbaar

“Dit is absoluut niet toelaatbaar”, aldus Stella Salden, voorzitten van NU’91. “Te allen tijde moeten zorgverleners hun werk kunnen blijven doen en zorg kunnen verlenen. Zeker in tijden waarin de hoge werkdruk en hoge tekorten al een negatieve rol spelen. Daarbij is er een grote groep nog herstellende van een zware coronacrisis van afgelopen maanden waarin ze fysiek en emotioneel psychisch enorm belast zijn geweest. Dan is het helemaal niet acceptabel dat ze zich ook nog bezig moeten houden om mensen er continu er op te wijzen dat ze de coronarichtlijnen moeten naleven.”

Verantwoordelijkheid

Het lijkt alsof de mensen het beu zijn zich aan te moeten passen en zich aan de regels te moeten houden die door de overheid zijn opgelegd. Ze willen graag zorgeloos bij hun geliefden kunnen zijn zonder afstand te houden en niet continu met het virus geconfronteerd te worden. Salden: “Het liefste zien we ook dat familie gewoon op bezoek mag komen. Tegelijkertijd hebben de zorgprofessionals ook een verantwoordelijkheid voor de veiligheid op hun werkplek en daar horen deze richtlijnen en maatregelen bij. Iedereen moet die naleven. Niet alleen voor de bewoners, cliënten en patiënten, maar ook voor de bezoekers zelf.”

Handen af

In de peiling komt verder naar voren dat er wisselend wordt gereageerd als mensen worden aangesproken op het niet naleven van de maatregelen die gelden in de zorginstelling. 58% van de bezoekers die worden aangesproken reageert geïrriteerd en 29% luistert helemaal niet als zij erop worden gewezen de regels in acht te nemen. Een enkeling dreigt zelfs een klacht in te dienen of vertoont provocerend gedrag. “Des te belangrijker dat we een beroep doen op de burgers dat iedereen met zijn handen van zorgprofessionals af moet blijven”, reageert Salden.

Rol werkgevers

Salden vindt dat werkgevers het probleem serieus moeten oppakken en aangifte moeten doen, zodat zorgverleners dat zelf niet hoeven te doen. “We zien een enorme drempel onder zorgprofessionals melding te maken van agressie, laat staan om aangifte te doen. Werkgevers moeten hierover het gesprek aangaan en laten zien dat agressie niet acceptabel is, zeker niet in een tijd waarin agressie en boosheid toenemen. Ze moeten hun werknemers ontzorgen zodat die zich serieus genomen en beschermd voelen.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws