Menu
arbeidsbeperking

Mensen met een beperking moeten veel meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Daar zijn de komende jaren flinke investeringen voor nodig. Dat staat in een brief die tien maatschappelijke organisaties waaronder de VCP naar de informateur hebben gestuurd.

Recht op ondersteuning

Volgens de opstellers is ondersteuning naar werk niet alleen een wens, maar ook een recht. Mensen met een beperking moeten hulp op maat krijgen voor een passende werkplek. En wie niet in staat is volledige uren te draaien zou van de overheid een aanvulling op het inkomen moeten krijgen, zo staat in de brief.

Werk aan de winkel

Tijdens de vorige kabinetsperiode kwamen de ondertekenaars van de brief met succes in het geweer tegen de voorgenomen afschaffing van de loonkostensubsidie. Maar ondanks dat is er nog voldoende werk aan de winkel, zeker door de coronacrisis. Mensen met een beperking hebben een lastige positie op de arbeidsmarkt. Maatregelen zijn nodig om hun positie te versterken.

Brede aanpak

De organisaties pleiten voor een brede reeks maatregelen waarbij werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking elkaar makkelijker weten te vinden. Ook moeten er meer beschutte werkplekken komen voor wie dat nodig heeft en de administratieve lasten moeten omlaag. De politiek is nu aan zet om de gedane verkiezingsbeloften in concrete daden om te zetten, aldus de brief.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws