Menu

De groei van het aantal arbeidsongeschikten wordt vooral veroorzaakt doordat mensen langer moeten doorwerken, dat schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. De kans dat zestigplussers ziek worden en in een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) terechtkomen is in 2016 met 20% gestegen, blijkt uit onderzoek van het UWV. Deze stijging is zelfs twee keer zo veel als de toename voor mensen jonger dan 60 jaar. Ook de komende jaren zal de instroom in de WIA daarom blijven toenemen. Des te meer reden volgens de VCP om de AOW-leeftijd minder snel te verhogen en de boete op vervroegd uittreden (RVU) af te schaffen. De VCP zou het onbegrijpelijk vinden wanneer het kabinet de WIA aanscherpt.

Langer doorwerken

De AOW-gerechtigde leeftijd is de afgelopen jaren verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting. Er wordt bovendien 52% fiscale boete gerekend bij vervroegde uittreding. De RVU-boete zorgt ervoor dat mensen die niet meer kunnen of willen werken, niet kunnen stoppen met een regeling. In plaats daarvan belanden zij op den duur in de WIA. De VCP pleit al jaren voor afschaffing van de RVU-boete. De VCP vindt dat in plaats van het opleggen van een boete, het mogelijk moet zijn om in sectoren op maat afspraken te maken. Daarnaast pleit de VCP al langer voor een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Veel werknemers zijn onvoldoende voorbereid om te werken tot de verhoogde AOW-leeftijd. Nu er geen pensioenakkoord is gekomen, blijft de noodzaak dat het kabinet stappen gaat nemen om mensen eerder uit te kunnen laten treden. Er is toenemende actiebereidheid. De politievakbonden geven op 13 december een aftrap met acties in de Rotterdamse haven.

Stress en hoge werkdruk
Uit het onderzoek van UWV blijkt daarnaast dat met name in bepaalde sectoren de WIA instroom is toegenomen, namelijk onderwijs, gezondheid, overheid en financieel & diensten. Het is bekend dat in deze sectoren vaker mensen ziek worden vanwege stress en hoge werkdruk. Volgens het UWV kan een verband hiertussen op basis van de cijfers die zij hebben nu niet worden getrokken. Een verband hiertussen zou de VCP niet verbazen. Juist in deze sectoren is in diverse onderzoeken bevestigd dat werkstress en werkdruk bekende oorzaken zijn van ziekteverzuim. Werkstress is slecht voor de gezondheid met als mogelijk gevolg langdurige uitval. Werkstress is beroepsziekte nummer 1. De VCP wijst al jaren op de risico’s van stress en een hoge werkdruk en pleit al jaren om maatregelen te nemen die de werkdruk van werknemers verlichten. De VCP zou het onbegrijpelijk vinden wanneer het kabinet de WIA aanscherpt. In het regeerakkoord zijn maatregelen opgenomen om het schattingsbesluit en het regime aan te scherpen. De VCP vindt dat arbeidsongeschikten beter begeleid moeten worden bij re-integratie naar een passende baan.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws