Menu
Meer banen voor mensen met beperking

De VCP is tevreden dat er het afgelopen jaar meer dan 22.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Er zijn echter zorgen over de duurzaamheid van de gecreëerde banen.
“Het is van groot belang dat mensen met een arbeidsbeperking volwaardig kunnen meedoen op de arbeidsmarkt”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Sociaal akkoord
De toename is met name te danken aan de werkgevers in de markt, die een kleine 19.000 mensen met een beperking aan werk hielpen. De overheid bleef achter met 3600 banen: dat zijn er minder dan is afgesproken. In het Sociaal Akkoord staat dat er in de periode tot en met 2015 125.000 banen bij moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan moeten de werkgevers er 100.000 realiseren en de overheid 25.000. Over de hele linie liggen de partijen tot nu toe op koers. De afspraken zijn gemaakt om de gevolgen van de bezuinigingen op de Wajong en WSW op te vangen.

Duurzaam participeren
Gemeenten werden met de decentralisatie verantwoordelijk voor deze mensen met een beperking. Samen met sociale partners wordt in regionaal verband in Werkbedrijven gewerkt aan de realisatie van arbeidsplaatsen voor deze doelgroep bij de overheid en bedrijfsleven. Volgens de VCP kan in de uitvoering nog veel verbeterd worden om mensen duurzaam aan het werk te houden. Bovendien hebben de sociale partners zorgen over het behoud van de sociale infrastructuur die nodig is voor beschut werk. Er is afgelopen kabinetsperiode veel bezuinigd op de re-integratie en het participatiebudget van gemeenten. Het mag niet zo zijn dat de meest kwetsbare mensen daarvan de dupe worden.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws