Menu
Meer excelleren noodzakelijk voor de concurrentiepositie op de wereldmarkt

De derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (.pdf) laat een kennissamenleving zien die, in vergelijking met de internationale concurrentie, de afgelopen twee jaar geen echte vooruitgang heeft geboekt. De MHP, een van de partners, is bezorgd over deze gebrekkige vooruitgang, maar ziet lichtpuntjes in het onderwijs en onderzoek. De MHP maakt zich echter grote zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De kwaliteit komt in het geding door de verslechterde student-docent ratio in het wetenschappelijk onderwijs. Het aantal studenten per docent neemt al jaren toe en hierdoor dalen de tijd en aandacht die docenten per student kunnen besteden. Hier bovenop komt de publicatiedruk die ervoor zorgt dat wetenschappelijk personeel meer tijd aan onderzoek kwijt is. (zie ook VAWO: ‘Naar een duurzaam wetenschapsbeleid’).

De MHP vreest dat een verdere verhoging van de eigen bijdrage, bijvoorbeeld door de afschaffing van de basisbeurs of ov-studentenkaart, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verslechtert. Daarnaast wijst de MHP erop dat veel afgestuurde hbo’ers en wo’ers onder hun niveau werken, daardoor hun talenten verspillen en andere startende werknemers verdringen.

De MHP heeft al eerder in 2012 in haar tienpuntenplan ‘Nederland vol Talent’ (.pdf) voorstellen gedaan om de functie die het onderwijs in de samenleving heeft, te verstevigen.

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

21 maart 2023

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Meer nieuws
Naar boven