Menu
Meer excelleren noodzakelijk voor de concurrentiepositie op de wereldmarkt

De derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (.pdf) laat een kennissamenleving zien die, in vergelijking met de internationale concurrentie, de afgelopen twee jaar geen echte vooruitgang heeft geboekt. De MHP, een van de partners, is bezorgd over deze gebrekkige vooruitgang, maar ziet lichtpuntjes in het onderwijs en onderzoek. De MHP maakt zich echter grote zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De kwaliteit komt in het geding door de verslechterde student-docent ratio in het wetenschappelijk onderwijs. Het aantal studenten per docent neemt al jaren toe en hierdoor dalen de tijd en aandacht die docenten per student kunnen besteden. Hier bovenop komt de publicatiedruk die ervoor zorgt dat wetenschappelijk personeel meer tijd aan onderzoek kwijt is. (zie ook VAWO: ‘Naar een duurzaam wetenschapsbeleid’).

De MHP vreest dat een verdere verhoging van de eigen bijdrage, bijvoorbeeld door de afschaffing van de basisbeurs of ov-studentenkaart, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verslechtert. Daarnaast wijst de MHP erop dat veel afgestuurde hbo’ers en wo’ers onder hun niveau werken, daardoor hun talenten verspillen en andere startende werknemers verdringen.

De MHP heeft al eerder in 2012 in haar tienpuntenplan ‘Nederland vol Talent’ (.pdf) voorstellen gedaan om de functie die het onderwijs in de samenleving heeft, te verstevigen.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws