Menu
Meer excelleren noodzakelijk voor de concurrentiepositie op de wereldmarkt

De derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (.pdf) laat een kennissamenleving zien die, in vergelijking met de internationale concurrentie, de afgelopen twee jaar geen echte vooruitgang heeft geboekt. De MHP, een van de partners, is bezorgd over deze gebrekkige vooruitgang, maar ziet lichtpuntjes in het onderwijs en onderzoek. De MHP maakt zich echter grote zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

De kwaliteit komt in het geding door de verslechterde student-docent ratio in het wetenschappelijk onderwijs. Het aantal studenten per docent neemt al jaren toe en hierdoor dalen de tijd en aandacht die docenten per student kunnen besteden. Hier bovenop komt de publicatiedruk die ervoor zorgt dat wetenschappelijk personeel meer tijd aan onderzoek kwijt is. (zie ook VAWO: ‘Naar een duurzaam wetenschapsbeleid’).

De MHP vreest dat een verdere verhoging van de eigen bijdrage, bijvoorbeeld door de afschaffing van de basisbeurs of ov-studentenkaart, de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verslechtert. Daarnaast wijst de MHP erop dat veel afgestuurde hbo’ers en wo’ers onder hun niveau werken, daardoor hun talenten verspillen en andere startende werknemers verdringen.

De MHP heeft al eerder in 2012 in haar tienpuntenplan ‘Nederland vol Talent’ (.pdf) voorstellen gedaan om de functie die het onderwijs in de samenleving heeft, te verstevigen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws