Menu
Meer keuzevrijheid bij second opinion bedrijfsarts

Werknemers die niet uit de voeten kunnen met het advies van hun bedrijfsarts moeten in alle vrijheid een second opinion kunnen aanvragen. Dat zegt de VCP in reactie op een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken.

Aanpassing Arbowet
Door een wijziging van de Arbowet vorig jaar wordt het nu wettelijk mogelijk gemaakt om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts. Minister Asscher heeft dat nu verder uitgewerkt. De VCP is blij dat de wetgeving is aangepast, maar vindt dat de uitwerking van de bewindsman niet ver genoeg gaat.

Beperkingen
In het voorstel staat dat de bedrijfsarts een second opinion kan tegenhouden, om zwaarwegende redenen. Daar is de VCP niet gelukkig mee. De werknemer kan ook nu al niet bepalen wie zijn bedrijfsarts is. De VCP is tevreden met de bepaling dat de werkgever de kosten van een second opinion voor zijn rekening neemt. Maar de minister verbindt daaraan de voorwaarde dat de werkgever wel toestemming geeft voor de second opinion. Daarmee wordt de vrijheid en mogelijk ook de privacy van de werknemer beperkt.

Zelf kiezen
De VCP vindt verder dat een werknemer zelf moet kunnen bepalen bij wie hij een second opinion aanvraagt. Minister Asscher vindt het voldoende als de bedrijfsarts bij een andere arbodienst werkzaam is. Voor de VCP gaat dat niet ver genoeg. De VCP hecht veel waarde aan een second opinion, vooral omdat bedrijfsartsen soms onder druk staan van de werkgever.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws