Menu
Meer keuzevrijheid bij second opinion bedrijfsarts

Werknemers die niet uit de voeten kunnen met het advies van hun bedrijfsarts moeten in alle vrijheid een second opinion kunnen aanvragen. Dat zegt de VCP in reactie op een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken.

Aanpassing Arbowet
Door een wijziging van de Arbowet vorig jaar wordt het nu wettelijk mogelijk gemaakt om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts. Minister Asscher heeft dat nu verder uitgewerkt. De VCP is blij dat de wetgeving is aangepast, maar vindt dat de uitwerking van de bewindsman niet ver genoeg gaat.

Beperkingen
In het voorstel staat dat de bedrijfsarts een second opinion kan tegenhouden, om zwaarwegende redenen. Daar is de VCP niet gelukkig mee. De werknemer kan ook nu al niet bepalen wie zijn bedrijfsarts is. De VCP is tevreden met de bepaling dat de werkgever de kosten van een second opinion voor zijn rekening neemt. Maar de minister verbindt daaraan de voorwaarde dat de werkgever wel toestemming geeft voor de second opinion. Daarmee wordt de vrijheid en mogelijk ook de privacy van de werknemer beperkt.

Zelf kiezen
De VCP vindt verder dat een werknemer zelf moet kunnen bepalen bij wie hij een second opinion aanvraagt. Minister Asscher vindt het voldoende als de bedrijfsarts bij een andere arbodienst werkzaam is. Voor de VCP gaat dat niet ver genoeg. De VCP hecht veel waarde aan een second opinion, vooral omdat bedrijfsartsen soms onder druk staan van de werkgever.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws