Menu

Gemeenten moeten meer doen om 45-plussers aan werk te helpen, zoals intensieve persoonlijke begeleiding en scholing. Een aanpak op maat biedt de meeste kans op succes. In iedere gemeente zou deze extra begeleiding beschikbaar moeten zijn. Dat schrijft de VCP in een brief  aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat morgen over de Participatiewet.

Beeldvorming oudere werknemers
Volgens de VCP bestaan er veel vooroordelen en misvattingen ten aanzien van ouderen die langs de kant staan. Dat verkleint de kans op een baan. Daarom moet de overheid meer doen om de beeldvorming te veranderen. “Samen met de sociale partners moet de overheid werken aan een cultuuromslag zodat meer ouderen worden aangenomen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “We moeten af van het idee dat werkloze ouderen geen toegevoegde waarde hebben. Dat hebben ze wel degelijk: veel kennis en een schat aan ervaring. Wij maken ons sterk voor duurzame inzetbaarheid , in alle fasen van het leven.”

Inclusieve arbeidsmarkt
De VCP is verheugd dat het kabinet het plan voor loondispensatie heeft ingetrokken. Een werknemer met een arbeidsbeperking moet kunnen rekenen op een gelijke behandeling, net zoals elke andere werknemer. De VCP denkt graag mee over het verbeteren van de huidige regelingen. “Uitgangspunt is een inclusieve arbeidsmarkt, waarin voor iedereen sprake is van volwaardig werknemerschap.” De VCP pleit voor verbetering van de al bestaande regelingen, waaronder loonkostensubsidie.

Meer mensen met een beperking aan het werk
Verder moeten diverse sectoren, waaronder de overheid zelf, meer doen voor het nakomen van de zogeheten banenafspraak, die verplicht meer mensen met een beperking in dienst te nemen. De VCP vindt dat hiervoor een plan van aanpak nodig is voor de sectoren die achterlopen. Daarnaast vindt de VCP dat een werknemer zelf een jobcoach moet kunnen kiezen. Als een jobcoach vanuit de gemeente wordt toegewezen, is in de praktijk soms te zien dat niet de gewenste dienstverlening wordt geboden. Dienstverlening op maat is van groot belang om mensen met een beperking structureel aan het werk te helpen.

Lees hier de brief  van de VCP aan de Tweede Kamer

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws