Menu

Culemborg, 31 augustus 2006
Pb 0831-15

MHP-onderwijsbond in reactie op advies Onderwijsraad

Meer perspectief voor de leraar
De MHP-onderwijsbond UNIENFTO onderschrijft het advies van de Onderwijsraad om te komen tot meer perspectief voor de leraar. De bond is van mening dat er meer carrièremogelijkheden moeten komen in het onderwijs..

De MHP vindt dat de VVD hiermee doorslaat en daarmee het vertrouwen van werknemers in de politiek schaadt. Het lijkt eerder op een wedloop wie de polisvoorwaarden weer als eerste aantast, aldus MHP-voorzitter Ad Verhoeven. Afwenteling van de WW naar de WIA (arbeidsongeschiktheid) kan volgens Verhoeven nooit het motief zijn. “Wat rest is een ordinaire bezuiniging, wederom over de ruggen van werknemers”.

Het belang van carrièreperspectief wordt door de UnieNFTO onderschreven. Het is goed voor de zittende onderwijsmensen en het is tevens een mogelijkheid om hoger opgeleiden enthousiast te maken en te houden in het onderwijs, aldus Wilfred Muis, voorzitter van de UnieNFTO. Mede met het zicht op een forse aankomende uitstroom door pensionering is het advies van de Onderwijsraad van belang voor de toekomst van het onderwijs en zeker van het beroepsonderwijs. “Ook zullen wij ons in de komende CAO-onderhandelingen op sectorniveau hard maken om het beroep van leraar aantrekkelijk te houden en liefst in de volle breedte op te waarderen”, zegt Muis. In het extra belonen van leraren in tekortvakken of leraren in bepaalde regio’s ziet hij niet zoveel heil.

De UnieNFTO ziet in eerste instantie meer in een forse algemene salarisverhoging voor het gehele onderwijspersoneel en dan uiteraard niet alleen voor de leraren maar ook voor het ondersteunend personeel. “Als dat gerealiseerd is, kunnen we gaan nadenken over objectieve criteria om beloningsdifferentiatie mogelijk te maken. Financiën zijn anno 2007 niet meer het probleem: er is geld zat in Nederland.”

 

De UNIENFTO is de onderwijsvakbond voor met name de medewerkers in het lager, middelbaar en het hoger beroepsonderwijs (de beroepskolom).

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws