Menu

De VCP ziet het als een hoopvol teken dat meer mensen erin slagen een vaste plek op de arbeidsmarkt te veroveren. De vakcentrale reageert daarmee op groeicijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten heeft gebracht. Er is nu tien kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal 250 duizend banen bijgekomen: 233 duizend werknemersbanen en 17 duizend banen voor zelfstandigen.

Daling banen onder zelfstandigen
Uit de cijfers blijkt dat de economie de wind flink in de rug heeft. In het derde kwartaal bedroeg de groei 0,7 procent. Volgens het CBS steeg het aantal banen van werknemers in die periode met 34.000. Het aantal banen onder zelfstandigen is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Door de economische crisis werden veel mensen de afgelopen jaren gedwongen om zelfstandig te worden. Het laatste jaar is het aantal banen van zelfstandigen echter met 35 duizend afgenomen. De helft van deze afname was in de zorg.

Professionals
De VCP is blij met toename van banen. De vakcentrale meent dat professionals recht hebben op duurzaam werk en inkomen. Uit de CBS-cijfers blijkt echter dat flexwerkers een fors deel van de banengroei voor hun rekening nemen. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 16 duizend. Van de in totaal 10 miljoen banen worden er 2 miljoen ingevuld door zelfstandigen. De werkloosheid ging van 6,3 naar 5,9 procent van de beroepsbevolking. De daling was het sterkst onder mensen van 45 tot 75 jaar.

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws