Menu

VCP, FNV en CNV gaan ervan uit dat werkgevers meer vaste contracten aanbieden nu het kabinet hen flink tegemoetkomt in de loondoorbetaling bij ziekte, dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers ontvangen een premiekorting van 450 miljoen euro, waar met name kleine werkgevers van profiteren. Ook komt er een MKB-verzuim-ontzorgverzekering en wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend als de re-integratie-inspanningen van de werkgever worden getoetst. Met al deze tegemoetkomingen moet het bedrijfsleven de belofte nakomen: meer vaste banen.

Zorgen over wegvallen medisch oordeel UWV
Het UWV zal dan geen check meer doen op de keuring van de bedrijfsarts na twee jaar ziekte. Het UWV kan geen sanctie meer opleggen als het medisch oordeel van de bedrijfsarts niet klopt. De mogelijkheid dat een werknemer langere loondoorbetaling krijgt als het medisch oordeel van de bedrijfsarts onjuist blijkt, is hiermee van de baan. Dit is een punt van zorg, omdat een onjuist oordeel van de bedrijfsarts daarmee voor rekening van de werknemer komt. Minister Koolmees zegt in zijn brief toe te investeren in de kwaliteit van bedrijfsartsen en de samenwerking met verzekeringsartsen. Dat is positief, maar er zijn twijfels of dit voldoende zal zijn en de zorgen zal wegnemen.

Eerder onderzoek nodig
Minister Koolmees heeft aangekondigd over drie jaar onderzoek te doen naar de positie van de werknemer in het hybride stelsel van WGA en ZW waarbij er zowel publieke als private uitvoerders zijn. Dat is volgens de vakcentrales te laat en het verzoek is daarom om zo snel mogelijk meer zicht te krijgen op de positie van de werknemer in dit stelsel. Uit onderzoek is gebleken dat het belang van private verzekeraars (lage uitkeringslasten) kan botsen met het belang van werknemers (inkomensbescherming en duurzame re-integratie). Op dit moment is hier weinig over bekend. Eerder onderzoek naar de positie van werknemers in dit stelsel zou wenselijk zijn.

Lees hier de volledige brief

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws