Menu

De criteria voor kleine werkgevers om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding zijn per 1 januari 2019 verruimd. Bij dreigend faillissement worden dienstjaren van de werknemer van voor 1 mei 2013 niet meegeteld voor de berekening van de transitievergoeding. Met de verruiming van de criteria krijgen meer werknemers een aanzienlijk lagere transitievergoeding. De VCP vindt dit onacceptabel, werknemers betalen de rekening.

Gebrek aan ondernemersvaardigheden
De VCP heeft zich vanaf het begin uitgesproken tegen het verruimen van criteria. Al in 2013 zijn afspraken met werkgevers gemaakt over betaling van een transitievergoeding bij ontslag. Volgens de VCP hebben werkgevers voldoende tijd gehad om zich voor te bereiden door geld te reserveren. Dat geldt ook voor de verschillende compensatieregelingen die het kabinet in het leven wil roepen, zoals bij beëindiging van de onderneming door pensioen of ziekte van de werkgever. “Bij een gezonde bedrijfsvoering zouden zulke regelingen niet nodig zijn. Een onderneming behoort aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Werknemers zijn de dupe
Werknemers zijn de dupe van het verruimen van de overbruggingsregeling. Meer werknemers krijgen hierdoor een lagere transitievergoeding. De VCP vindt het onbegrijpelijk dat werkgevers aan alle kanten worden geholpen en de werknemer vervolgens de rekening betaalt. “Er zouden scherpere eisen gesteld moeten worden aan het ondernemerschap. De bevordering van de kwaliteit van het ondernemerschap is een belangrijke taak van de overheid, die blijkbaar te ver is losgelaten als het gaat om algemene ondernemersvaardigheden. Voorkomen moet worden dat werknemers onterecht opdraaien voor gebrek aan gezonde bedrijfsvoering”, zegt Van Holstein.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws