Menu

Culemborg, 15 juli 2010
Pb 0715-10

Meerderheid MHP stemt in met Pensioenakkoord 2010

Het Algemeen Bestuur van de vakcentrale MHP is akkoord gegaan met het principe-pensioenakkoord voorjaar 2010, zoals werknemers en werkgevers op 4 juni jl. zijn overeengekomen in de Stichting van de Arbeid.

“De bij de MHP aangesloten organisaties stellen wel als harde eis, dat zowel het nieuwe kabinet als de overheid als grootste werkgever zich houden aan het Stichtingsakkoord”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg. Indien dit niet het geval is zal het Stichtingsakkoord alsnog worden afgewezen.
Het financiële marktrisico uitsluitend neerleggen bij werknemers en gepensioneerden blijft bij de MHP-achterban op bezwaren stuiten. Daarnaast dienen bestaande afspraken en opgebouwde pensioenrechten in de uitwerking van het akkoord gerespecteerd te worden. Voor de MHP blijven mogelijke inkomenspolitieke maatregelen zoals aftopping en fiscalisering onacceptabel.
Flankerend arbeidsmarktbeleid dient niet alleen gericht te zijn op de onderkant van de samenleving maar ook op middengroepen en hoger personeel. Voor verbetering en versterking van de arbeidsmarktpositie van ouderen dienen er nog dit jaar concrete en meetbare afspraken gemaakt te worden.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven