Menu
Menselijk kapitaal belangrijke vestigingsfactor

De SER heeft met een delegatie een werkbezoek gebracht aan de provincie Gelderland. Tijdens het werkbezoek hebben bedrijven, onderwijs en overheden laten zien wat de regio kan bijdragen aan de economie en werkgelegenheid van de toekomst.

De delegatie heeft in het kader van de Agenda Stad met wethouders van Arnhem, Nijmegen en Ede en de commissaris en gedeputeerden van Gelderland gesproken over de City Deal Gelrestad die zich richt op energie, voeden en gezondheid. VCP-voorzitter Nic van Holstein wees nadrukkelijk op het belang dat menselijk kapitaal heeft voor de City Deal om ook in de toekomst mee te komen in de wereldtop. De VCP pleit voor een brede human capital agenda om economie en werkgelegenheid te versterken.

Tijdens een aantal pitches door de hogescholen in de regio werd ingegaan op de rol van hogescholen in de economie van de regio en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door de hogescholen werd het belang van human capital voor vestigingsplaats en werkgelegenheid nog eens onderstreept.

Met The Economic Board Arnhem Nijmegen werd gesproken over de kansen van cross-overs tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid voor de drie regionale topsectoren Food, Health en Energy. Aan de delegatie onder leiding van Mariette Hamer werd het prospect European Top Region for Cleantech & Energy overhandigd. Tenslotte werden een aantal interessante startups bezocht bij Industriepark Kleefse Waard. Daar is gesproken over de ontwikkeling van innovaties en startups met betrekking tot duurzaamheid en energie en de kansen voor werkgelegenheid.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven