Menu
Tijdelijk personeel

De fraudebestrijding in de sociale zekerheid is te ver doorgeschoten waardoor goedwillende burgers door toedoen van de overheid in de problemen kunnen komen. Daarom is het verstandig dat het kabinet het initiatief heeft genomen de menselijke maat in de sociale-zekerheidswetgeving meer ruimte te geven. VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk spreekt van een ‘goed initiatief’.

Vertrouwen

“Fraude bestrijden voor draagvlak is van belang, maar het moet zijn doel niet voorbijschieten. De overheid is er om burgers te beschermen, maar nu wordt dat wel eens anders ervaren. Om een misverstand recht te zetten is nu vaak een juridische procedure nodig met alle gevolgen van dien. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Heemskerk. Ze vindt dat ook de dienstverlening van sociale zekerheid meer gestoeld zou mogen zijn op vertrouwen. “De focus ligt soms te veel op verplichtingen waardoor te weinig wordt gekeken naar wat echt effectief is om werk te vinden.”

Heldere definities

Het kabinet stelt dat de wetgeving soms erg ingewikkeld is, waardoor goedwillende mensen makkelijk een fout kunnen maken. Maar dat maakt iemand nog niet tot een fraudeur, aldus staatssecretaris Van ‘t Wout. Hij wil nu helderder gaan omschrijven wanneer precies sprake is van fraude en wanneer niet. Ook moet er meer maatwerk komen, zodat alleen de echte fraudeurs worden aangepakt en de goeden niet onder de kwaden lijden. Tot slot wil hij een aanjaagteam in het leven roepen dat zich meer op fraudepreventie richt. Op die manier moeten uitkeringsaanvragen foutloos verlopen en kunnen handhavers zich focussen op degenen die iets kwaads in de zin hebben.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws