Menu

Flexwerkers zijn minder tevreden over hun werk en leven dan werknemers met een vast contract, dat is een van de belangwekkende conclusies uit het rapport “Aanbod van arbeid 2014” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor de VCP bevestigt dit de onwenselijkheid van steeds verdergaande flexibilisering van arbeidsrelaties. Zogenaamde vernieuwende flexibiliteit is niet altijd een verbetering. Een duurzaam contract tussen werknemer en werkgever moet volgens de VCP dan ook de norm blijven.

In het SCP-rapport is verder ingegaan op arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid. Daarbij springt in het oog dat er een opkomst gaande is rondom zogenaamde stapelbanen waarbij werkenden meerdere banen combineren. Verder valt op dat op het gebied van duurzame inzetbaarheid nog veel verbeterslagen te maken zijn. Het hele rapport vindt u hier.

Foto: Nationale Beeldbank/Simone van den Berg

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws