Menu

Culemborg, 11 juli 2006
Pb 1107-13

MHP bereid na te denken over FNV-plan
“De vakcentrale MHP is best bereid na te denken over het FNV-plan om werkgevers in het vervolg de WW te laten betalen en de uitvoering weg te halen bij het CWI. Voorwaarde is wel dat er een plan op tafel komt met handen en voeten, doorgerekend door het CPB.“

Dit zegt MHP-voorzitter Ad Verhoeven in een reactie op het FNV-plan.

Hij wijst er voorts op dat het werkloosheidsrisico een ander en moeilijker in te schatten risico is dan arbeidsongeschiktheid. “Dat mag overigens geen reden zijn om dan maar te kiezen voor een sobere minimumregeling, ook niet wanneer deze vervolgens wordt aangevuld door bovenwettelijke CAO-afspraken op ondernemings- of bedrijfstakniveau.”
Principiëler is volgens Verhoeven de vraag of de overheid zich verder of helemaal moet terugtrekken uit de sociale zekerheid. “Dat staat voor de MHP helemaal niet vast, eerder andersom.”

Goed studeren op een eventuele nieuwe WW kan volgens de MHP-voorzitter geen kwaad.
De reactie van de werkgevers (voorwaardelijk versoepeling van ontslagrecht ) is, zo stelt hij, voorspelbaar. “Daar doet de MHP dus niet aan mee. Handen af van de ontslagvergoedingen.”

Laatste nieuws

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

5 december 2022

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven