Menu
MHP bevreesd voor kwaliteitsverlies deeltijd hoger onderwijs door experiment met vraagfinanciering

De MHP ziet niets in het voorstel om te experimenteren met vraagfinanciering in het hoger onderwijs. Het voorstel van de commissie-Rinnooy Kan zorgt voor kwaliteitsverlies door lagere kwaliteitseisen. Door de voorgestelde vraagfinanciering pikken private onderwijsaanbieders enkel de krenten uit de pap. Het reguliere bekostigde onderwijs blijft met minder populaire opleidingen zitten waardoor verschraling van het onderwijsaanbod plaatsvindt. “Dit experiment zet deel- en voltijdopleidingen in het bekostigd onderwijs verder onder druk”, aldus MHP-bestuurder Nic van Holstein.

Naast het aanbod leidt ook de kwaliteit onder het experiment met vraagfinanciering. Private onderwijsinstellingen zijn bij het aanbieden van deeltijd hoger onderwijs niet gebonden aan wettelijke eisen ten aanzien van goed bestuur, samenhang, studeerbaarheid van het programma en betaalbare collegegelden. “Dit geeft een ongelijk speelveld tussen het bekostigd en privaat onderwijs, ook op gebied van arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap”, zegt Van Holstein.

De MHP pleit voor een experiment binnen de huidige bekostiging, waarmee het bekostigd onderwijs ook maatwerk kan bieden. Dit kan door het loslaten van de eis om het grootste deel van het onderwijs op één locatie te krijgen en de mogelijkheid te bieden deelname aan het onderwijs te faseren. Hierdoor kan het bekostigd onderwijs meer maatwerk leveren.

De MHP is positief over de voorstellen voor het collegegeldkrediet, de stimulans van de Associate Degree en de aanbevelingen ter verbetering van het systeem van het erkennen van non-formeel leren.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws