Menu

Culemborg, 9 augustus 2012

MHP bezorgd over kostenstijging kinderopvang voor ouders

“Voor het tweede jaar op rij blijken de kosten voor kinderopvang voor ouders aanzienlijk te stijgen. Dat geldt vooral voor de midden- en hogere inkomenscategorieën. En dat in een tijd dat de koopkracht al onder druk staat en de economie dringend behoefte heeft aan het aantrekken van consumentenbestedingen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Uit berekeningen van de MHP blijkt dat in twee jaar tijd de koopkracht voor jonge ouders met 3% tot 6% verslechtert als gevolg van de kostenstijgingen van kinderopvang. In 2013 zullen voor deze ouders de bijdragen aan kinderopvang 10% tot 15% van hun besteedbaar inkomen bedragen. Naarmate het inkomen hoger is, neemt de bijdrage fors toe. “Daarmee is de kinderopvangtoeslag in de loop der tijd steeds meer een inkomenspolitiek instrument geworden”, aldus Van der Wal.

Download hier de achtergrondinformatie.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws