Menu

09-2-2006
MHP blij met correctie op wga-uitkering

De vakcentrale MHP is verheugd over de toezegging van minister De Geus (Sociale Zaken) om een correctie aan te brengen op het huidige uitkeringssysteem (wga) voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten.

Het gaat erom dat de gedeeltelijke arbeidsongeschikten met een oorspronkelijk loon van boven de 45.000 euro een loonaanvulling krijgen waardoor het inkomensgat waar de vakcentrale MHP herhaaldelijk op heeft gewezen, verdwijnt.

“De onrechtvaardigheid van wel betalen maar niet kunnen ‘genieten’ zal door de toezegging van de minister worden weggenomen”, aldus Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale. “De verzekeringsgedachte is daarmee ook voor de groep boven anderhalf maal modaal hersteld.”

De vakcentrale heeft zich de afgelopen maanden ingezet om de onrechtvaardigheid in het uitkeringssysteem ongedaan te maken door het parlement hierop te wijzen. Hans Vroon, specialist sociale zekerheid van de MHP, voegt eraan toe het ‘verbazingwekkend’ te vinden dat de parlementariërs niet gevoelig zijn gebleken voor deze omissie in het uitkeringssysteem.

Waar ging het in deze kwestie om ?Met het volgende voorbeeld kan dat geillustreerd worden.
Stel een werknemer verdient een inkomen gelijk aan tweemaal het maximumloon SV. Hij/zij wordt 50% arbeidsongeschikt (volgens het criterium verdiencapaciteit). Als de betreffende werknemer zijn/haar verdiencapaciteit volledig invult, wordt naast het verdiende loon geen enkele loonaanvulling krachtens de WGA gegeven. De loonaanvullingsformule in de huidige wet bepaalt namelijk dat het aanvullingsbedrag gelijk is aan 70% van het verschil tussen het oude loon en het verdiende loon. Echter voor het oude loon wordt maximaal het maximumloon SV in aanmerking genomen, zodat in dit voorbeeld er geen aanvulling overblijft.
En dat terwijl er wel premie wordt betaald over het maximumloon SV.
Daarmee is de equivalentie tussen premie, risico en uitkering volledig verstoord.

In het spreadsheet is een voorbeeld uitgewerkt voor een inkomen van ongeveer tweemaal modaal. Zoals daar zichtbaar wordt, is er een behoorlijk gat in de inkomensbescherming voor de categorie boven het maximumloon SV. In dit voorbeeld is overigens wel het bestaan van een excedentverzekering aangenomen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws