Menu

Culemborg, 5 december 2011
Pb 1205-19

MHP blijft zelfstandige vakcentrale van professionele werknemersverenigingen

De MHP heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen bij de vakcentrale FNV. Met grote belangstelling zullen de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. Op dit moment is geen aanleiding voor een koerswijziging bij de MHP. De MHP hoopt dat er zo snel mogelijk oplossingen worden gevonden bij de FNV gegeven de huidige, sociaal-economische crisis in ons land.

De MHP ziet geen reden tot het overstappen naar de nieuwe FNV-vakbond in oprichting. Als belangenbehartiger van en voor Middengroepen en Hoger Personeel is de MHP verankerd in Nederland als onafhankelijke vakcentrale. “MHP-bonden staan dicht bij de achterban door zich hecht te organiseren rond beroepsgroepen en -verenigingen. Op Schiphol zie je bij voorbeeld hoe de vliegers (VNV), het grond- en cabinepersoneel (UNC) en de Vereniging van Hoger Personeel KLM-Personeel (VHKP) als een MHP-eenheid in verscheidenheid zich voor hun beroepsgroep inzetten’’, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

De MHP heeft bij veranderende arbeidsverhoudingen ook nooit behoefte aan een centrale looneis. In de sectoren en in bedrijven is maatwerk en professionaliteit van de werknemer voor onze bonden de inzet. Uit de eerste reacties onder de voorzitters van de bij de MHP aangesloten organisaties blijkt er geen behoefte aan een aansluiting bij ‘de nieuwe Vakbond’.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven