Menu

13-2-2009

MHP-bonden hechten aan goede implementatie arbocatalogi

Het gaat nog niet hard met de totstandkoming van arbocatalogi. Een meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over hoe weinig afspraken werkgevers met hun werknemers maken over veilig en gezond werken.

Vanaf 2010 moeten gedetailleerde beleidsregels over arbeidsomstandigheden in de Arbo-wet worden vervangen door onderlinge afspraken op de werkvloer in zogeheten arbocatalogi. Tot nu toe heeft de Arbeidsinspectie nog maar 27 van de circa 250 arbocatalogi goedgekeurd. Zowel regeringspartijen CDA en PvdA als oppositiepartij SP vroegen minister Donner van SZW onlangs of er niet te snel landelijke regels worden geschrapt en of het straks niet lastig controleren wordt voor de Arbeidsinspectie. Donner zei echter juist de druk op de ketel te willen houden. Volgens hem krijgen werkgevers en sectoren die hun arbocatalogus niet op orde hebben, te maken met een strengere beoordeling van de Arbeidsinspectie. Een inventarisatie bij de MHP-bonden geeft een genuanceerder beeld. Er zitten diverse catalogi in de pijplijn. Tegelijk blijkt dat een goede catalogus de nodige tijd vergt, vooral als daarbij het aspect implementatie serieus wordt genomen.

In veel gevallen is in de diverse sectoren een arboconvenant aan de arbocatalogus vooraf gegaan. Dat bleek ook uit de diverse presentaties in de werkconferentie op woensdag 4 februari van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) van de Stichting van de Arbeid. Vaak zijn de arboconvenanten vooral op het punt van de implementatie tekort geschoten. De ontwikkelde instrumenten en de fraaie oplossingen zijn nauwelijks geland op de werkvloer. Op de CBA-conferentie bleek dat ook bij catalogi de implementatie in eerste instantie te weinig aandacht kreeg. De MHP pleit ervoor vanaf het allereerste begin werkgevers en werknemers bij de realisatie te betrekken. Dat betekent dat bij werkgevers en werknemers moet worden geïnventariseerd welke risico’s zij ervaren en welke aanpak zij als succesvol zien.
Ontwikkelde oplossingen of instrumenten kunnen het beste eerst in de praktijk worden getoetst, voordat ze in de catalogus worden opgenomen. De werkgever, de leidinggevende, de medezeggenschap en de werknemers hebben allemaal hun eigen rol te spelen in het daadwerkelijk terugdringen van arbeidsrisico’s. Voor de MHP voert De Unie het project stimulering Arbocatalogi uit. In het kader van dit project staan in het voorjaar van 2009 een conferentie en/of workshops op het programma om de initiatiefnemers van arbocatalogi te ondersteunen. Daarbij zal de implementatie van de maatregelen en het betrekken van alle actoren in het proces een belangrijk thema zijn.
Nadere informatie volgt. Zie ook www.unie-arbocatalogus.nl.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws