Menu

10-04-2008

MHP Congres 2008

“HogerOp in verscheidenheid”

De MHP organiseert 5 juni in het SER-gebouw te Den Haag haar Congres 2008, dat als titel draagt ‘HogerOp in verscheidenheid’. Centraal staat de positie van multicultureel, hoger opgeleid talent op de arbeidsmarkt. Een actueel thema in het Europees Jaar van de Interculturele dialoog, maar specifiek ingevuld vanuit de eigen MHP-invalshoek en haar positie in het debat over participatie en arbeidsmarkt. Wij zijn dan ook verheugd dat staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ahmed Aboutaleb en SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan bereid zijn gevonden hun visie te geven op het MHP-congres 2008.

Na het middaguur wordt gestart met inleidingen over de arbeidsmarkt, innovatie en multicultureel talent. Staatssecretaris Aboutaleb zal daarover de spits afbijten, gevolgd door een inleiding door Pieter Jan Biesheuvel, de nieuwe voorzitter van de RWI.

Belangrijk bestanddeel is vervolgens een forumdiscussie, waarin inzichten en praktijkervaringen uitgewisseld kunnen worden. Ook de zaal komt daarbij aan bod. De forumdeelnemers zijn direct betrokkenen uit het MHP-netwerk van multicultureel, hoger opgeleid talent en zij spreken uit hun eigen ervaring als manager, onderzoeker of student.

Na de forumdiscussie zal SER-voorzitter Rinnooy Kan inhaken op het samengaan van multicultureel talent, kennis en innovatie. De SER-voorzitter geeft daarmee gelijk een voorzet voor het slotdeel van het congres. Daarin kijkt de MHP ook naar zichzelf en vraagt zich af wat zij als vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel kan doen voor multicultureel hoger opgeleid talent.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven