Menu

Culemborg, 6 november 2012

MHP-doorrekening regeerakkoord: forse nivellering

Ook uit een doorrekening van het regeerakkoord door de MHP blijkt dat Nederland een forse inkomensnivellering staat te wachten. “Niet alleen de inkomensafhankelijke zorgpremie, maar ook in tal van andere maatregelen zitten inkomensoverdrachten verscholen”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

Het generieke beeld is er één van inkomensnivellering, dat wil zeggen dat de midden- en hogere inkomens inleveren ten behoeve van de lagere inkomens. De introductie van de inkomensafhankelijke zorgpremie is daar de belangrijkste oorzaak van. Dit effect wordt bij alleenstaande ouders met kinderen nog eens versterkt, doordat de alleenstaande ouderkortingen (inkomensonafhankelijk) worden ingebouwd in het kindgebonden budget, dat juist inkomensafhankelijk is.
Kort samengevat komen de inkomenseffecten in de komende vijf jaar op het volgende neer:

  • Er vindt een inkomensoverdracht van midden- en hogere inkomens naar de lagere inkomens plaats. De bandbreedte van de generieke inkomenseffecten ligt ongeveer tussen +6% en -6%. Het omslagpunt ligt ongeveer bij een huishoudinkomen van anderhalf maal modaal. Voor tweeverdieners ligt dit omslagpunt ongeveer tweemaal zo hoog. De belangrijkste oorzaak van deze inkomensoverdrachten is de introductie van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Omdat tweeverdieners te maken hebben met tweemaal een franchise (eerste inkomensgedeelte waarover deze premie niet betaald hoeft te worden), ligt het omslagpunt hoger.
  • Voor alleenstaanden met kinderen is de bandbreedte aanzienlijk groter (+10% tot -10%). Zij hebben niet alleen te maken met de inkomensafhankelijke zorgpremie, maar ook nog met de afschaffing van de alleenstaande ouderkortingen (inkomensonafhankelijk) en de inbouw hiervan in het kindgebonden budget (inkomensafhankelijk).
  • Voor AOW-gerechtigden is de bandbreedte +4% tot -8% met een omslagpunt bij een inkomen van € 25.000 voor alleenstaanden en € 55.000 voor gehuwden en samenwonenden.
  • De lastenverlichtingen vinden vooral plaats via generieke maatregelen in de fiscale sfeer. De lastenverzwaringen vinden niet alleen plaats via generieke, maar voor een belangrijk deel ook via specifieke maatregelen, dat wil zeggen dat deze afhankelijk zijn van de specifieke situatie. Belangrijkste kenmerken die van invloed zijn, hebben betrekking op gezinssamenstelling (kinderen), de zorgbehoefte (chronische ziekte of handicap) en de woonsituatie (huren of kopen). Afhankelijk van het aantal specifieke maatregelen waarmee een huishouden te maken kan krijgen, kan hierdoor het generieke inkomensbeeld nog aanzienlijk verslechterd worden. De inkomenseffecten van specifieke maatregelen kunnen van bijna 1% tot in sommige gevallen ruim 10% (door de cumulatie van maatregelen) zijn. Door de specifieke maatregelen worden de midden- en hogere inkomens over het algemeen harder getroffen worden dan de lagere inkomens.

“Natuurlijk hadden we al indicaties dat er een behoorlijke inkomensverschuiving zal plaatsvinden. Maar dan wil je toch een totaalbeeld van alle maatregelen hebben. Het doorrekenen hiervan was een moeilijke, maar niet onmogelijke exercitie. En als je dan de resultaten ziet, schrik je toch nog, omdat de achterban van de MHP onevenredig zwaar wordt getroffen”, aldus Haket.

Download hier het rapport met de complete doorrekening van het regeerakkoord.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws