Menu
MHP: Duidelijkheid over contouren nettopensioenregeling in Eerste Kamer gewenst!

In een persbericht d.d. 1 april heeft de MHP haar eerste reactie op de richtinggevende brief van staatssecretaris Wiebes d.d. 28 maart jl. gegeven. Het is gewenst dat er snel volstrekte duidelijkheid komt over het proces en de invulling van netto pensioen voor hogere inkomens. ‘’Anders is er per 1 januari 2015 geen goede aanvullende pensioenregeling mogelijk voor mensen met een inkomen hoger dan de aftoppingsgrens”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. De MHP roept de Eerste Kamer op deze duidelijkheid te verschaffen. De Eerste Kamer zal morgen beginnen met de behandeling van het meer omvattende wetsvoorstel aangaande de fiscale behandeling van onze pensioenen. Een wetsvoorstel, waarop de MHP al eerder kritiek leverde.

Eerder pleitte de MHP voor onderbrenging van netto pensioen voor hogere inkomens onder de Pensioenwet (tweede pijler). Dit is begin maart in een Tweede Kamerdebat over de fiscale wetgeving door staatssecretaris Wiebes toegezegd. De MHP is verheugd in de richtinggevende brief te lezen dat conform de toezegging een nettopensioenregeling nog steeds mogelijk wordt gemaakt. De MHP heeft echter zorgen omdat in de brief op voorhand zoveel producteisen aan deze nettopensioenregeling worden gesteld dat de voordelen van het onderbrengen onder de tweede pijler grotendeels teniet worden gedaan.

De MHP pleit voor ruime mogelijkheden voor een nettopensioenregeling, zodat cao-partijen een integrale, collectieve regeling kunnen aanbieden voor alle werknemers ongeacht hun inkomen. Een dergelijke nettopensioenregeling behoort elementen te bevatten van risicodeling, kent geen medische selectie aan de poort en kan arbeidsvoorwaardelijk met een werkgeversbijdrage tot stand komen. Hierbij acht de MHP het belangrijk dat binnen de regeling en het fonds dekking voor nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meegenomen. De MHP vindt het van belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de contouren van de nettopensioenregeling, dit zodat cao-partijen met elkaar in onderhandeling kunnen over de invulling van de nettopensioenregeling. Een regeling waarbij volgens de MHP dus sprake moet kunnen zijn van risicodeling, zodat een integraal pensioen kan worden aangeboden tegen een gedegen kostprijs.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws