Menu

12-03-2009

MHP erkent het belang van solidariteit binnen het pensioenstelsel

Dat is de voornaamste conclusie uit de MHP-discussiebijeenkomst met (kader-)leden van de MHP-bonden over de toekomstbestendigheid van het pensioencontract, die op 3 maart jl. werd gehouden. Maar ook dat die solidariteit tweezijdig moet zijn: zowel van jong naar oud als vice versa.

De goed bezochte bijeenkomst werd op enthousiaste wijze geopend en geleid door MHP-voorzitter Richard Steenborg. “Nog maar één jaar geleden dachten wij met het Zwitserlevengevoel met pensioen te kunnen gaan, maar door de economische crisis staan wij weer met beide benen op de grond”, aldus Steenborg. Ook pensioenfondsen zijn immers hard geraakt door de gevolgen van de crisis.
Doel van deze bijeenkomst was de mening van de MHP-achterban te peilen over de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van het pensioencontract. Van begin tot eind was sprake van een geanimeerde en constructieve discussie en kritische reacties van de aanwezigen.

John Eggen, pensioendeskundige bij de MHP, somde enkele externe ontwikkelingen op, die invloed hebben op het pensioencontract. Vergrijzing, maatschappelijke veranderingen en gewijzigde regelgeving maken het pensioen steeds duurder en stellen solidariteit en betaalbaarheid ter discussie.
Jan Tamerus, actuaris PGGM en MHP-adviseur, gaf vervolgens een analyse van het pensioencontract, de kritiek daarop en mogelijke oplossingen. Zo wordt een nominaal pensioen gegarandeerd maar willen wij eigenlijk een geïndexeerd pensioen. Wij geven elke deelnemer dezelfde pensioenopbouw met dezelfde zekerheid en beleggingsrisico. Zijn conclusie was dat het huidige pensioencontract op termijn niet houdbaar is en dat wij steeds meer risico’s doorschuiven naar de toekomst.

Vervolgens kon worden gestemd en gereageerd op een aantal stellingen (zie bijgevoegde sheets):

  1. Een ruime meerderheid (82%) van de aanwezige leden is voorstander van het verhogen van de pensioenleeftijd en ‘slechts’ 18% wil de pensioenleeftijd ongewijzigd laten;
  2. Wat betreft de inflatiebestendigheid van pensioenen is vrijwel iedereen het er over eens dat dit belangrijk is en desnoods meer mag kosten;
  3. Vóór behoud van de nominale zekerheid stemt 87% van de aanwezige leden. Een minderheid is bereid de nominale garantie los te laten voor een koopkrachtbestendig pensioen;
  4. 85% kiest voor handhaving van het doorsneesysteem: de combinatie van doorsneepremie en tijdsevenredige opbouw. 15% wil dat het systeem wordt afgeschaft vanwege toenemende inkomensoverdrachten van jong naar oud;
  5. Nagenoeg alle aanwezigen vinden dat wij voor gepensioneerden minder beleggingsrisico moeten nemen dan voor werknemers/deelnemers. Dat betekent wel dat gepensioneerden er op termijn genoegen mee moeten nemen dat hun pensioen minder stijgt dan de inflatie.

Kortom, wij kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst met waardevolle input uit de MHP-achterban.

Klik hier voor de besproken stellingen.

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws