Menu

02-06-2009

MHP/FNV/Forum-congres 28 mei: de gevolgen van de economische crisis voor niet-westerse allochtonen

Als er één ding is waaraan het hoger opgeleide allochtonen niet ontbreekt, dan is het wel ambitie. Dat bleek vorig jaar rond deze tijd ook al overduidelijk tijdens het MHP-congres ‘HogerOp in Diversiteit’.

Het CBS heeft speciaal voor het MHP/FNV/Forum-congres van afgelopen week cijfers verzameld over de huidige arbeidsmarktpositie van minderheden. Deze cijfers tonen nóg meer goed nieuws: de werkloosheid van hoger opgeleide allochtonen is in de periode tussen het eerste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 gedaald van 8,5 naar 7,2%. Daar staat echter tegenover dat de werkloosheid onder de vergelijkbare referentiegroep hoger opgeleide autochtonen 2,3% bedraagt. Anno 2009 hebben hoger opgeleide allochtonen kennelijk nog altijd een meer dan driemaal zo grote kans op werkloosheid dan hun autochtone landgenoten.

Voor dit gegeven vroeg de MHP eind 2005 de aandacht tijdens de zogeheten Werktop van kabinet en sociale partners. Zelf heeft de MHP sinds haar congres van vorig jaar contacten gelegd met allochtone studentenorganisaties en diverse allochtone netwerken en is er gekeken hoe hoger opgeleide allochtonen geholpen kunnen worden via de dienstverlening van de bij de MHP aangesloten organisaties. Dit leverde uiteindelijk een digitale internationale stagebank op, die door het internationale karakter juist ook voor multicultureel talent erg interessant is. Samen met Forum is de MHP onderzoeksmatig nog verder aan het kijken.

Echter: de eerdergenoemde CBS-cijfers laten nog niet zien wat de gevolgen van de economische crisis zullen zijn. De MHP heeft in het sociaal akkoord afspraken gemaakt met werkgevers en het kabinet, gericht op zoveel mogelijk behoud van talent. De mobiliteitscentra die daartoe opgericht zijn, zijn bedoeld om mensen te begeleiden van werk naar werk. Op een diverse arbeidsmarkt is dat lastiger dan op een homogene. Het is een grote uitdaging voor UWV WERKbedrijf om ook hoger opgeleiden in het algemeen en in het bijzonder hoger opgeleide allochtonen daarbij de juiste begeleiding te kunnen bieden. De ervaring en de expertise van het Servicepunt Hoger Opgeleide Allochtonen moet daarom worden ‘ingebracht’ in de mobiliteitscentra. Ook andere initiatieven, zoals genoemd, kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom is het van groot belang dat de overheid voldoende middelen beschikbaar stelt voor specifieke dienstverlening door het WERKbedrijf, en aan het onderwijs, om daar de benodigde extra begeleiding en stapelmogelijkheden daadwerkelijk mogelijk te maken.

Tijdens het congres gaf MHP-bestuurder Eddy Haket in zijn inleiding aan dat de MHP niet alleen bereid is om over al deze zaken mee te denken maar het als belangenbehartiger van middengroepen en hoger opgeleiden ook als haar taak ziet dit te doen.

 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws