Menu

Culemborg, 22 november 2007
Pb 1122-15

MHP: Geen work first in de WW

De MHP is vierkant tegen het in de berichtgeving circulerende kabinetsplan om WW-gerechtigde werklozen voortaan ook onder hun niveau aan de slag te laten gaan, aldus Paul van Kruining, MHP-vertegenwoordiger in de RWI. Dit plan heeft niets met het ontslagrecht te maken. Het is dan ook absurd om het schrappen van de versoepeling van het ontslagrecht in te ruilen tegen deze maatregel, die nota bene tijdens de algemene beschouwingen al uit het regeringsbeleid was geschrapt.

Werken onder je niveau betekent bovendien verdringing van lageropgeleiden door hogeropgeleiden. De bestaande tekorten aan hogeropgeleiden zullen door deze maatregel dus verder groeien, terwijl de arbeidsmarktkansen van lageropgeleiden kleiner zullen worden.

De MHP ontkent het succes van de work first-aanpak in de bijstand niet. Maar dat betekent nog niet dat deze aanpak ook zou moeten worden ingevoerd in de WW. De WW krijgt immers steeds meer het karakter van een goede inkomensvoorziening in een korte periode van werkloosheid tussen twee vergelijkbare functies in. Een noodzakelijke voorziening in een tijd waarin werkzekerheid steeds belangrijker wordt, ten koste van baanzekerheid. Daarom heeft het vorige kabinet de vroegere kortdurende WW-uitkering vervangen door een volledig loongerelateerde uitkering, die bovendien de eerste twee maanden hoger is dan daarna. Daarbij past niet dat mensen door een work first-benadering gedwongen worden om snel aan de slag te gaan in een baan onder hun niveau en capaciteiten, in plaats van dat zij de WW-periode kunnen benutten als zoekperiode naar goed werk.

Work first in de WW leidt daarnaast tot verdringing van lageropgeleiden en – daarmee – tot onderbenutting van hoger opgeleiden en vakmensen, wat schadelijk is voor de ontwikkeling van Nederland tot kenniseconomie. Ook is het in tegenspraak met het regeringsstreven om onderbenutting van MBO-afgestudeerden tegen te gaan. Hierover heeft het kabinet zelfs kortgeleden de RWI om advies gevraagd ! Kortom, tegenstrijdig beleid !

 

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws