Menu

Culemborg, 26 april 2012
Pb 2604-13

MHP: Gelegenheidscoalitie tast fundament arbeidsmarkt aan

“De Kunduzcoalitie haalt fundamentele zekerheden en rechten bij werknemers weg, zonder enig maatschappelijk draagvlak. Daarmee schuift deze gelegenheidscoalitie de overlegeconomie terzijde. Bovendien schroomt deze coalitie niet om de rekening van de crisis, zij het anders ingevuld dan het Catshuisberaad, wederom neer te leggen bij de mensen en worden winstgevende ondernemingen zonder enige discussie ontzien”. Dit zeggen de MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal in hun eerste reactie op het bezuinigingspakket dat vanavond bekend is geworden.

sociaal fundament aangetast

De MHP vindt het onverantwoord en ondoordacht om in deze tijd van economische crisis de WW te wijzigen en het ontslagrecht te verslechteren. “Op een namiddag wordt daarmee in één keer een forse streep gezet door het fundament van verworven zekerheden van werknemers”, aldus Van der Wal.

lastenverzwaringen eenzijdig

Volgens de MHP wordt de rekening weer eenzijdig neergelegd bij de mensen:

  • de BTW wordt verhoogd;
  • de accijnzen gaan omhoog;
  • de fiscale kilometervergoeding wordt afgeschaft;
  • er komt een nullijn voor ambtenaren;
  • de inkomstenbelasting gaat omhoog;
  • hogere kosten voor de zorg;
  • extra verhoging van de huren en beperking hypotheekrenteaftrek

“Dit zijn allemaal lastenverzwaringen die de portemonnee van gewone mensen treffen. Door de verdere stapeling van lasten komen steeds meer mensen uit de middengroepen in de problemen en wordt hen elk perspectief ontnomen. Winstgevende bedrijven worden zonder veel discussie ontzien. Daarmee worden de lastenverzwaringen weer eenzijdig ingevuld”, aldus Visser.

afspraken pensioenakkoord doorkruist

De MHP constateert dat deze gelegenheidscoalitie het pensioenakkoord niet steunt, nu de AOW-leeftijd sneller wordt verhoogd. “De MHP zal zich beraden wat dit nu betekent voor de afspraken uit het pensioenakkoord”, aldus Visser en Van der Wal.

onverstandig pakket

“Het is niet zuiver dat deze coalitie met een krappe meerderheid op een achternamiddag fundamentele keuzes voor de arbeidsmarkt maakt, met grote gevolgen voor werknemers. Samen met de doorkruising van het pensioenakkoord wordt daarmee de overlegeconomie terzijde geschoven. Tijdelijke maatregelen liggen eerder voor de hand om de overheidsfinanciën meer op orde te krijgen. Hiervoor heeft de MHP samen met de FNV vorige week nog voorstellen gedaan. Fundamentele keuzes vergen meer zorgvuldigheid en draagvlak. Zeker nu er nieuwe verkiezingen in aantocht zijn, zou enige terughoudendheid op dit terrein deze gelegenheidscoalitie hebben gesierd”, aldus Visser en Van der Wal.

pensioen niet afgetopt

Wel is de MHP positief over het terugdraaien van de verhoging van de griffierechten, het niet doorgaan van de huishoudinkomenstoets en het afzien van de aftopping van pensioenen.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws