Menu

Culemborg, 30 januari 2007
Pb 0130-02

MHP gematigd positief over WRR-rapport ‘Investeren in werkzekerheid’
De vakcentrale MHP is gematigd positief over het WRR-rapport ‘Investeren in werkzekerheid‘. Volgens voorzitter Ad Verhoeven van de MHP bevat het rapport aanbevelingen die zeker de moeite van een nadere verkenning waard zijn.

Centraal in de benadering van de WRR staat het bieden van werkzekerheid, waar in de arbeidsmarkt nu – en in toenemende mate – onzekerheid bij werknemers troef is. Verhoeven noemt dit een ‘verademing’.

De MHP onderschrijft de centrale conclusie in het rapport dat ‘werkzekerheid de onmisbare bouwsteen is in de economie van morgen’. Verhoeven: “Indien werknemers via een echt sluitende aanpak daadwerkelijk werkzekerheid kan worden geboden, dan komt wat mij betreft de discssie over een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt in ander daglicht te staan. Deze aanpak getuigt van iets anders dan afbreken van en bezuinigen op sociale verworvenheden, wat tot nu toe in de discussies de boventoon voerde.”

Positief is de MHP ook over de voorgestelde decentrale aanpak van nieuw beleid op het decentrale niveau van de CAO en over de conclusie van de WRR dat het nog niet zo slecht is gesteld met het huidige Nederlandse ontslagrecht; letterlijk. Problemen die zich in de sfeer van het ontslagrecht voordoen, lijken zich volgens de WRR te concentreren in een relatief kleine groep van werknemers die naar de mening van de werkgever niet naar behoren functioneren.

De MHP stelt overigens vast dat de door de WRR voorgestelde aanpak niet compleet nieuw is. Volgens Verhoeven zijn de keuzes die de WRR maakt in de praktijk van veel sociale plannen terug te vinden. Volgens de MHP is de tijd dat bij reorganisaties alleen maar over ontslag en geld wordt gesproken toch wel een beetje voorbij, zeker bij de grotere bedrijven en organisaties. Ondanks het gematigde optimisme van de MHP over het rapport betwijfelt de vakcentrale of er bij ontslag altijd en in alle gevallen zonder financiële prikkels of inkomensbescherming kan worden gewerkt. Bij omzetting van financiële arrangementen in tijdsarrangementen wijst de MHP overigens iedere verlaging van de hand.

De MHP zal het WRR-rapport betrekken bij haar nadere standpuntbepaling in de lopende discussie (SER e.a.) over het ontslagstelsel. Volgens de MHP roept het rapport ook de vraag op of thans geen rol is weggelegd voor de Stichting van de Arbeid om zich middels aanbevelingen aan het decentrale niveau in de discussie te mengen.

 

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws