Menu
MHP houdt oog voor werknemers met arbeidsbeperking en modaal inkomen

Na afloop van de behandeling van de Participatiewet in de Tweede Kamer zijn er toch nog enkele positieve wijzigingen te melden voor werknemers met een beperking, die meer dan het minimumloon verdienen. De MHP heeft afgelopen maanden veelvuldig aandacht gevraagd voor deze groep. Het is voor deze groep van groot belang dat zij nu ook onder de baangarantie komt te vallen. Werkplekaanpassingen voor werknemers met een modaal inkomen worden nu ook wettelijk geregeld. Zonder deze wijzigingen zouden zij nog grotere concurrentie op de arbeidsmarkt ondervinden. Uiteindelijk moet iedere werknemer gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt.

De MHP maakt zich zorgen over de beschikbare budgetten voor werkplekaanpassingen, zoals bijv. braille apparatuur. Gemeenten en UWV krijgen flinke bezuinigingen opgelegd en de vrees bestaat dat er vrijwel geen geld beschikbaar komt voor werkplekaanpassingen voor werknemers die een eigen inkomen kunnen verdienen. Echter zonder deze aanpassingen kunnen deze werknemers dit niet. Ook moet er een minimale garantie zijn dat werknemers en werkgevers in het hele land aanspraak kunnen maken op deze voorzieningen. Na twee jaar wordt het UWV verantwoordelijk voor deze voorzieningen.

De MHP blijft in de verdere uitwerking van de Participatiewet oog houden in bijzonder voor werknemers met een arbeidsbeperking, die een modaal of hoger inkomen verdienen. Onder andere in de Werkkamer, waar de Stichting van de Arbeid met VNG overlegt over de Participatiewet, blijft de MHP aandacht voor deze groep vragen. De Werkkamer heeft de afgelopen tijd gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd, die nauw samenhangen met de Participatiewet.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws