Menu

Culemborg, 19 september 2006
Pb 0919-17

MHP in een reactie op de Miljoenennota 2007: “Het kan zoeter”

De vakcentrale MHP kan zich niet vinden in het uitgangspunt van het kabinet in een voortgezette loonmatiging in 2007.
Aldus MHP-voorzitter Ad Verhoeven in een reactie op de Miljoenennota 2007.

“Het kan zoeter”, vindt hij. “De toegezegde lastenverlichting voor werknemers blijft aan de magere kant, ondanks de voorspoedige economische ontwikkelingen.” De koopkracht stijgt gemiddeld slechts met 1,25% in 2007 terwijl dit volgens Verhoeven dit jaar nog 1,75% is. “Het kabinet lijkt een beetje op het Zeeuws meisje ‘ons ben zunig’. Verhoeven wijst erop dat de overheid en bedrijven al maar rijker worden, terwijl de burgers volgens hem onvoldoende profiteren van het economisch herstel. “Dit betekent dat we het zelf maar moeten doen via de CAO-onderhandelingen. De MHP becijfert een gemiddelde loonruimte van 3,25% wat een goed uitgangspunt is voor onze bonden in de aanstaande onderhandelingen op ondernemings- en bedrijfstakniveau.”

 

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven