Menu

Per 1 januari 2015 zal naar verwachting het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen in werking treden. “Voor de MHP staat voorop dat een nieuw pensioencontract als gevolg van een nieuw toetsingskader moet leiden tot een adequaat pensioen voor iedereen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in reactie op de publicatie van het voorontwerp van wet ‘Invoering reële ambitieovereenkomst’.

De MHP pleit ervoor dat er ruimte wordt gelaten voor meerdere indexatieambities dan alleen de 100% prijsindexatie, langs de lijn van het reële contract. Hierbij spreekt zij de voorkeur uit voor één FTK met gelijke spelregels voor alle contracten. Daarnaast moet het FTK leiden tot complete en stabielere pensioencontracten. Lees hier de volledige MHP-reactie. Het voorontwerp van wet is een openbaar consultatiedocument waarop tot en met 6 september input kon worden geleverd door alle maatschappelijk betrokken partijen. Het definitieve wetsvoorstel wordt in december 2013 bij de Tweede Kamer ingediend.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven