Menu

Per 1 januari 2015 zal naar verwachting het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen in werking treden. “Voor de MHP staat voorop dat een nieuw pensioencontract als gevolg van een nieuw toetsingskader moet leiden tot een adequaat pensioen voor iedereen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in reactie op de publicatie van het voorontwerp van wet ‘Invoering reële ambitieovereenkomst’.

De MHP pleit ervoor dat er ruimte wordt gelaten voor meerdere indexatieambities dan alleen de 100% prijsindexatie, langs de lijn van het reële contract. Hierbij spreekt zij de voorkeur uit voor één FTK met gelijke spelregels voor alle contracten. Daarnaast moet het FTK leiden tot complete en stabielere pensioencontracten. Lees hier de volledige MHP-reactie. Het voorontwerp van wet is een openbaar consultatiedocument waarop tot en met 6 september input kon worden geleverd door alle maatschappelijk betrokken partijen. Het definitieve wetsvoorstel wordt in december 2013 bij de Tweede Kamer ingediend.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws