Menu

Culemborg, 1 februari 2012
Pb 0201-01

MHP: Jongeren met een arbeidshandicap de dupe

“Het is onbegrijpelijk dat we als welvarend land mensen die al vanaf vroege leeftijd te maken hebben met een handicap, zo in de kou zetten”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket in reactie op het vandaag verschenen wetsvoorstel Werken naar vermogen.

Volgens de MHP is het een goede zaak dat erkend wordt dat veel mensen met een beperking, gewoon de capaciteit hebben om op de arbeidsmarkt te participeren. Het is volgens de MHP echter een illusie om te denken dat mensen werk vinden, als ze maar gekort worden op hun uitkering. Probleem is namelijk niet dat deze mensen niet willen werken, maar dat zij onvoldoende werk krijgen aangeboden. De grootste kritiek van de MHP is dan ook dat het wetsvoorstel fors bezuinigt zonder dat de kansen van arbeidsgehandicapten op een baan verbeteren.

De zogenaamde ‘loonsuppletie’, om werkgevers financieel te prikkelen wel mensen in dienst te nemen, is nog een lichtpuntje in het wetsvoorstel. De MHP vreest echter dat, zeker in een tijd van economische crisis, de meeste wajongeren geen enkele kans op een baan zullen hebben.

“Met deze wet maken we een forse val op de ladder van meest welvarende en beschaafde landen”, aldus Haket.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven