Menu

Aanstaande maandag zal het kabinet het omstreden wetsvoorstel ‘Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’ behandelen in de Tweede Kamer. De MHP roept de Kamer op hiermee niet akkoord te gaan en in ieder geval de nettolijfrente onder te brengen bij de tweede pijler, aldus MHP-voorzitter Bob van der Wal.

De MHP maakt zich grote zorgen over de plannen, die het kabinet heeft om pensioen als arbeidsvoorwaarde ten dele uit te sluiten. Hiermee worden werknemers en werkgevers niet langer in staat gesteld om over het hele inkomen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer afspraken te maken, aldus Van der Wal. Nu gaat het nog over de hogere inkomens, maar men weet niet wat de politieke toekomst ons zal brengen. Een verdere verlaging van de grens kan eenvoudig worden doorgevoerd en daarmee wordt het collectieve en solidaire pensioenstelsel sluipenderwijs afgebroken.

Het is belangrijk dat de Kamer luistert naar het brede draagvlak van werknemers en werkgevers, dat pleit voor onderbrenging van deze nettolijfrente als nettopensioenregeling ook onder de tweede pijler, naast de derde pijler. De primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor een pensioen ligt bij werknemers en werkgevers. De grondgedachte van de Pensioenwet is het borgen dat de beoogde doelstellingen van partijen bij het sluiten van pensioencontracten voor iedere werknemer kunnen worden gerealiseerd. Door een deel van de arbeidsvoorwaarde pensioen uit de arbeidsvoorwaardelijke sfeer te halen, wordt er getornd aan deze grondgedachte van de Pensioenwet en laat het kabinet zijn beschermingsfunctie om voor iedereen een goede oudedagsvoorziening te bieden, varen.

In de derde pijler kent men een adverse selectie, omdat marktpartijen zoals banken en verzekeraars op grond van de Wet Medische Keuringen mensen kunnen uitzonderen van een regeling. Hierdoor is het straks niet langer voor iedereen mogelijk om aanvullend een pensioen op te bouwen, al impliceert het kabinet het tegenovergestelde.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws