Menu

Op 12 maart is een rapport van Ecorys in opdracht van SZW over verschillende contractvormen behandeld in de Tweede Kamer. Wat de MHP betreft toont het rapport met name aan dat rondom flexibilisering meer duidelijkheid en transparantie nodig is. Bij de 39 beschreven contractvormen is namelijk geen goed beeld weergegeven over verschillen in arbeidsvoorwaarden, terwijl deze in Nederland aanzienlijk kunnen zijn.
Het rapport toont verder aan dat een overweldigend deel van de werknemers een vast contract wil in plaats van een flexibel contract. Wat de MHP betreft moeten we ons in Nederland daarom meer afvragen wat nu eigenlijk de toegevoegde waarde is van de wildgroei aan flexibele contracten voor de werknemer. Niet voor niets zijn (te) flexibele contracten en schijnconstructies een belangrijk aandachtspunt in het Sociaal Akkoord. Bedrijven zouden weer meer met duurzame contracten moeten gaan werken omdat zij zich daarmee positief kunnen profileren als werkgever.
Het volledige rapport vindt u hier.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven