Menu

Culemborg, 17 augustus 2007
Pb 0817-12

Grote zorg bij vakcentrale over koopkrachtontwikkeling 2008

MHP: Minister Bos moet z’n belofte nakomen

De vakcentrale MHP herinnert minister Bos aan zijn eerdere toezegging dat de middengroepen er in 2008 niet in koopkracht op achteruit zullen gaan. De vakcentrale is zeer bevreesd voor de koopkrachtontwikkeling in 2008, omdat nieuwe CPB-cijfers zouden wijzen op een negatievere koopkrachtontwikkeling dan tot nu toe was voorspeld. Voor 2008 zou een koopkrachtverlies van maar liefst 1% dreigen.

Voorzitter Ad Verhoeven van de vakcentrale acht het noodzakelijk minister Bos expliciet aan zijn eerdere toezegging aan de middengroepen te herinneren. Verhoeven: “Extra middelen voor participatiebevordering zijn volgens de afspraken in het coalitieakkoord beschikbaar vanaf 2009. Het ligt voor de hand dat Bos zal bekijken of het mogelijk is deze middelen al in te zetten vanaf 2008, zodat de koopkracht extra ondersteund kan worden. Dat lijkt een mooie maatregel, maar deze middelen zijn vooral gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij misgunnen niemand een mooie koopkrachtontwikkeling, maar het zou onverteerbaar zijn als de middengroepen zouden achterblijven met een dikke min. Mocht dat echter toch gebeuren, dan zal dat onvermijdelijk zijn weerslag hebben op de CAO-tafels”, aldus Verhoeven: “Ik roep het kabinet dringend op ons niet in een positie te brengen waarin onze bonden genoodzaakt zullen zijn met hogere looneisen te komen.”

Eén van de oorzaken van de verwachte negatieve koopkrachtontwikkeling is de voorspelde stijging van de ziektekostenpremies. De vakcentrale deelt de zorgen van de werkgeversorganisaties hierover, maar wijst de suggestie van deze clubs dat de premiestijging voor een groter deel voor rekening van werknemers zou moeten komen volstrekt van de hand. Voorzitter Ad Verhoeven: “De economie draait ook in 2008 goed. Werknemers worden echter geconfronteerd met een koopkrachtverlies van 1%. Een nog groter koopkrachtverlies door een gedeeltelijke afwenteling van de stijging van de werkgeverspremie ziektekosten op werknemers zou onverteerbaar zijn.” Overigens steunt Verhoeven de werkgevers in hun wens de sociale premies op een lastendekkend niveau vast te stellen. “Een dergelijke maatregel zou kunnen helpen om het koopkrachtverlies beperkt te houden”.

De recente onrust op de financiële markten vergroot het belang van het voorkomen van koopkrachtverlies, aldus de MHP. Verhoeven: “Juist onder deze omstandigheden is het van het grootste belang om verlies van consumentenvertrouwen te voorkomen. Het beeld van een externe financiële crisis in combinatie met feitelijk koopkrachtverlies zou daar echter makkelijk toe kunnen leiden.”

 

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws