Menu

Culemborg, 24 maart 2010

MHP ondersteunt compensatieregeling ‘woekerpensioenen’

Ruim 100.000 werknemers zullen alsnog een hogere pensioenopbouw krijgen vanwege te veel doorberekende kosten van bij verzekeraars ondergebrachte ‘beschikbare premieregelingen’ voor pensioenen. In totaal gaat het om circa € 200 miljoen. “De onduidelijkheid rondom deze pensioenregelingen is al jarenlang een doorn in het oog van de MHP en de aangesloten bonden”, aldus MHP-bestuurder Eddy Haket.

De regeling is tot stand gekomen in overleg met de Stichting van de Arbeid (StvdA), waarvan de MHP deel uitmaakt. De MHP ondersteunt deze (collectieve) compensatie aan werknemers, bij wie verzekeraars onevenredig hoge kosten hebben ingehouden. De regeling is bedoeld voor pensioenregelingen, die zijn ondergebracht bij verzekeraars en waarvan het risico van tegenvallende beleggingsresultaten volledig bij de individuele werknemer ligt. De hoge kosten kunnen samen met tegenvallende beleggingsresultaten leiden tot een teleurstellend pensioenresultaat. Het gaat hierbij overigens vrijwel altijd om pensioenregelingen, die tot stand zijn gekomen zonder betrokkenheid van vakbonden.

Voor het oordeel over de hoogte van de compensatie is de StvdA vooral afgegaan op het oordeel van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, omdat die al eerder was betrokken bij de totstandkoming van een compensatieregeling voor mensen met zogenaamde ‘woekerpolissen’. Belangrijk is bovendien dat individuele werknemers gewoon bezwaar kunnen blijven maken en eventueel naar de rechter kunnen stappen om een andere regeling overeen te komen. “Voor het merendeel van de getroffen werknemers zal dit echter een redelijke regeling zijn. In ieder geval zijn er duidelijke afspraken gemaakt om vanaf nu betrokken werknemers exact inzicht te geven in de kosten, die doorberekend worden. Dat was in het verleden wel anders”, aldus Haket.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws