Menu

Culemborg, 21 mei 2010

MHP ondertekent convenant mantelzorg

De MHP pleit al jarenlang voor meer aandacht van werkgevers en de politiek voor het onderwerp mantelzorg. De MHP twijfelde dan ook geen moment over het initiatief van Werk & Mantelzorg tot het sluiten van een gezamenlijk convenant. MHP-voorzitter Richard Steenborg: “De MHP steunt het realiseren van een mantelzorgvriendelijke bedrijfscultuur omdat het past in onze MHP-missie van passie en zelfredzaamheid in je leven. “

Volgens Steenborg zijn mantelzorgers vaak al met relatief eenvoudige oplossingen geholpen als thuis- en telewerken, flexibele arbeidstijden, tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur of het opsparen van vakantieverlof. De MHP ziet vier sporen voor zichzelf weggelegd om de combinatie van werk en mantelzorg te combineren:
•   Het actief maatschappelijk agenderen van mantelzorg;
•   Het thema inbrengen in cao onderhandelingen;
•   Het oppakken van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bevorderen bij    werkgevers en overheid;
•   Het ondersteunen van de achterban (Ondernemingsraden, kaderleden en    mantelzorgende leden).
De ondertekening van het convenant vond plaats op 20 mei jl. samen met de andere vakcentrales FNV en CNV.

Werk & Mantelzorg is blij met de steun van de MHP: “De vakcentrales en de aangesloten bonden kunnen een flinke impuls geven aan het beter combineren van werk en mantelzorg. Wij zijn daarom erg blij dat zij vandaag het mantelzorgconvenant hebben ondertekend.  Werk & Mantelzorg adviseert hen graag bij de uitvoering ervan”, aldus Sandrina Sangers, landelijk projectleider Werk & Mantelzorg.

Mantelzorgers vervullen een belangrijke maatschappelijke en economische taak. Op dit moment combineert gemiddeld 1 op de 8, ofwel 1 miljoen (!) werknemers werk en mantelzorg. Meer dan 400.000 werkende mantelzorgers voelen zich zwaar overbelast en dreigen uit het arbeidsproces te vallen. Met de komende vergrijzing vormt deze terugval in arbeidsparticipatie een groot toekomstig maatschappelijk probleem. Daarom hecht de MHP eraan om tot maatwerkoplossingen te komen.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws