Menu

Culemborg, 10 maart 2010

MHP ondertekent gezamenlijke intentieverklaring middelbaar beroepsonderwijs

Het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) maken voortaan niet alleen bindende sectorale afspraken over de kwalificaties, maar ook over de beroepspraktijkvorming (stages) en de examenstandaarden. Dit volgt uit de intentieverklaring, die MHP-voorzitter Richard Steenborg op 10 maart 2010 namens de vakcentrale MHP heeft ondertekend.

De intentieverklaring werd eveneens ondertekend door FNV, CNV, MKB-Nederland, VNO-NCW, MBO-raad en COLO.

Met hun handtekening leggen de ondertekenaars de basis voor een effectieve afstemming tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, werkbare en arbeidsmarktgerichte kwalificaties, betrouwbare examinering, een adequate ondersteuning van de 200.000 leerbedrijven en met dit alles voor een optimaal onderwijsaanbod voor 500.000 MBO’ers.
Meer concreet houdt bovenstaande in dat de deelnemers zijn overeengekomen dat er sectorale en bindende afspraken komen over de (organisatie van) de examinering en het praktijkgedeelte van het mbo, waarbij bedrijfsleven en onderwijs op fifty-fifty basis zeggenschap krijgen. De nieuwe afspraken worden bindend voor de onderwijsinstellingen die voor een bepaalde sector opleiden, hetgeen overigens betekent dat de overheid de wet moet wijzigen. Het onderwijs krijgt voorts een belangrijke stem in het bestuur van COLO en meer zeggenschap in de kenniscentra. Ook daar worden de zetels voortaan op fifty-fiftybasis verdeeld.

Klik hier voor de intentieverklaring.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven