Menu

Culemborg, 4 juni 2010

MHP ondertekent ‘Pensioenakkoord’’

“Dit pensioenakkoord is erg belangrijk om er voor te zorgen dat het internationaal alom geprezen Nederlandse pensioenstelsel ook in de toekomst kan worden behouden”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg in reactie op het 4 juni jl. gesloten pensioenakkoord. Hij begrijpt heel goed dat het geen makkelijke boodschap is aan werknemers dat ze gemiddeld langer moeten doorwerken tot hun pensioen. “Maar de arbeidspensioenen staan onder druk en we moeten nu iets doen.”

Op 4 juni hebben werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP overeenstemming bereikt over een aantal fundamentele aanpassingen van ons pensioenstelsel. Alle partijen zien de noodzaak van dit akkoord omdat ons huidige pensioenstelsel door onder andere de versnelde stijging van de levensverwachting en grote fluctuaties op de financiële markten niet langer houdbaar is. Aanpassingen zijn dus noodzakelijk.

Ondanks de hogere pensioenleeftijd, ziet Steenborg naast de toekomstbestendigheid wel degelijk ook winstpunten: ”Er komt meer flexibiliteit in het systeem, waardoor mensen beter kunnen kiezen wanneer ze daadwerkelijk met pensioen gaan.
Verder is er een duidelijk signaal richting de politiek afgegeven: de pensioengelden zijn van (oud-)werknemers en werkgevers. De politiek moet hiervan dus afblijven en geen regels bedenken, die de pensioenen onbetaalbaar maken.”
Steenborg sprak op de persconferentie van de Stichting van de Arbeid de overheid niet alleen als wetgever aan, maar ook als werkgever. “Wij gaan er vanuit dat de overheid als werkgever ook dit akkoord zal naleven. Dat betekent bijvoorbeeld dat in gunstig economische tijden de pensioenpremie voor het ABP niet wordt verlaagd”.
 
Van meet af aan heeft de MHP zich verzet tegen oproepen om inkomenspolitiek te bedrijven via de aanvullende pensioenen en de AOW. Met het bereikte pensioenakkoord wordt deze drang ook gekeerd.

De aangesloten organisaties bij de MHP zullen zich nog definitief moeten uitspreken over het bereikte akkoord. Naar verwachting zal het achterbanberaad rond half juli afgerond worden. 

Download hier:

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws