Menu

Culemborg, 16 juni 2008
Pb 0616-05

MHP over rapport Commissie Bakker:
“Morrelen aan pensioenen en werknemersrechten onnodig en onacceptabel”

Dat zegt Eddy Haket, waarnemend voorzitter van de Vakcentrale MHP voor middengroepen en hoger personeel, over de aanbevelingen van de Commissie Bakker aan het kabinet betreffende de arbeidsparticipatie en ontslagversoepeling. “Bakker laat met zijn rapport zien opnieuw het mes te zetten in sociale zekerheden en rechten van werknemers, die ook de middengroepen en het hoger personeel hard treffen. Als het kabinet de aanbevelingen integraal overneemt, is de onrust weer terug in polderland”, verwacht Haket. Hij noemt twee pijnpunten: het morrelen aan de pensioenen – waaronder de AOW – en de WW.

De Vakcentrale MHP treft in het heden uitgebrachte rapport van de Commissie Bakker een aantal positieve voorzetten tot arbeidsparticipatie aan, maar roept het kabinet op om de werknemersrechten te blijven beschermen en de aanbevelingen op dat terrein niet over te nemen.

Volgens de MHP omkleedt de commissie een aantal goede ideeën met fundamentele wijzigingen in de rechten van werknemers. Positief voor de arbeidsparticipatie is bijvoorbeeld het voorstel een grotere rol aan decentrale partijen te geven om ontslagen werknemers snel te begeleiden naar nieuw werk. “Wat dan vervolgens verder wordt voorgesteld, zoals een beperking van de opzegtermijn, geen verplichte toetsing voor de werkgever of ontslag gegrond is, een beperking van de totale WW-duur en een impliciete beperking van ontslagvergoedingen, is onverstandig en niet nodig”, aldus Haket in een eerste reactie op het rapport. De MHP betreurt het dat de commissie als zoveelste in de rij in de val loopt het Nederlandse pensioenstelsel geweld aan te doen door de jaarlijkse pensioenopbouw te verlagen, de AOW volledig te fiscaliseren en de zogenaamde doorsneepremie ter discussie te stellen. “Dit kan zelfs de doodsteek zijn van het in het buitenland alom geprezen Nederlandse pensioenstelsel”. Volledige fiscalisering van de AOW-premie betekent voor de middengroepen en hogere inkomens het wegvallen van een basispensioen. Het opgeven van de doorsneepremie ondergraaft de solidariteit in ons stelsel.

“Het is nu afwachten wat het kabinet gaat doen met dit rapport. Als het verstandig is, neemt het kabinet vooral een aantal positieve aanbevelingen uit het eerste en tweede spoor van de commissie over, maar laat het aanbevelingen om werknemersrechten te beperken achterwege”, aldus Haket. “Juist als op de toekomstige arbeidsmarkt veel mensen sneller nieuw werk kunnen vinden, hoort men voor de groep van mensen die niet kunnen meekomen, de inkomensbescherming niet overboord te gooien.”

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws